Załatwianie spraw w Urzędzie
Przewodnik po urz─Ödzie

Przewodnik po urz─Ödzie

  Przewodnik po urz─Ödzie


 Na tej stronie mieszka┼äcy gminy, nasi potencjalni interesanci, mog─ů zorientowa─ç si─Ö w strukturze organizacyjnej urz─Ödu. Sprawdzi─ç gdzie i u kogo mo┼╝na za┼éatwi─ç konkretn─ů spraw─Ö. Mamy te┼╝ zamiar przedstawi─ç naszych pracowników , którzy czekaj─ů na swoich stanowiskach pracy aby s┼éu┼╝y─ç pa┼ästwu kompetentn─ů rad─ů i ┼╝yczliw─ů pomoc─ů.


parter:


Pokój nr 1 (Referat finansowo-ksi─Ögowy)
Ksi─Ögowo┼Ť─ç bud┼╝etowa, Skarbnik:
- ksi─Ögowo┼Ť─ç bud┼╝etowa,
- skarbnik.
wew: 25


Pokój nr 2 (Referat organizacyjny i spraw spo┼éecznych)
Sekretariat:
- przyjmowanie poda┼ä do Wójta,
- po┼Ťwiadczenie zgodno┼Ťci kserokopii dokumentu z orygina┼éem,
- po┼Ťwiadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym na terenie gminy S┼éupca,
wew: 21


Pokój nr 6 (Referat organizacyjny i spraw spo┼éecznych)
Ewidencja ludno┼Ťci, dowody osobiste, sprawy wojskowo-obronne:
- wymeldowanie, zameldowanie,
- dowody osobiste,
- sprawy z zakresu Służby wojskowej,
- sprawy z zakresu OSP,
- zgłoszenia pobytu tymczasowego,
wew.: 32


Pokój nr 7 (Referat inwestycji, zamówie┼ä publicznych i promocji)
Zamówienie publiczne, informatyk, promocja, zaopatrzenie, czynsze mieszkalne, sport, rekreacja i turystyka.
- przetargi,
- zamówienia publiczne,
- promocja,
- informatyzacja Urz─Ödu,
- redagowanie strony internetowej Urz─Ödu Gminy i Biuletyn Informacji Publicznej,
- zaopatrzenie,
- czynsze mieszkalne,
- organizacja zawodów sportowych dla szkó┼é i LZS-ów,
- organizacja festynów ┼Ťrodowiskowych,
- organizacja turniejów sportowych,
- organizacja imprez kulturalnych,
- wew.: 47

Pokój nr 9 (Referat finansowo-ksi─Ögowy)
Punkt kasowy Banku Spó┼édzielczego w S┼éupcy 
- uiszczanie opłat,
wew.: 26


 


Pokój nr 10 (Referat finansowo-ksi─Ögowy)
Wymiar podatków, ksi─Ögowo┼Ť─ç podatkowa, podatek akcyzowy:
- wydawanie za┼Ťwiadcze┼ä o stanie maj─ůtkowym,
- za┼Ťwiadczenia o nie zaleganiu z p┼éatno┼Ťci─ů podatku,
- podatek akcyzowy,
- podatek od ┼Ťrodków transportu,
- uiszczanie opłat skarbowych,
- raty podatku,
wew: 27


Pokój nr 11
Gminny zak┼éad wodoci─ůgów i kanalizacji:
- sprawy zwi─ůzane z wodoci─ůgami,
- sprawy zwi─ůzane z kanalizacj─ů,
wew: 28


Pokój nr 12 (Referat finansowo-ksi─Ögowy)
Op┼éata ┼Ťmieciowa:
- przyjmowanie deklaracji,
- naliczanie opłat
- księgowanie opłat za gosopdarowanie odpadami komunalnymi
wew.: 29


Pi─Ötro 1:


Pokój nr 15
Radca Prawny
wew.: 43


Pokój nr 16 (Referat gospodarki, ochrony ┼Ťrodowiska i rolnictwa)
Ewidencja dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, oraz rolnictwo:
- ewidencja dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej,
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi,
- przyjmowanie zgłoszeń z zaistniałej klęski w rolnictwie,
- wydawanie zezwoleń na uprawę maku,
- ewidencja dzia┼éalno┼Ťci agroturystycznych,
wew.: 38


Pokój 17
Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej, zasiki:
- ┼Ťwiadczenia pomocy spo┼éecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- ubieganie się o miejsce w domach opieki społecznej,
- dożywianie w szkołach i przedszkolach,
- praca socjalna z klientami,
wew: 41, 42


Pokój 19
Gminny O┼Ťrodek pomocy Spo┼éecznej - ┼Üwiadczenia rodzinne:
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat,
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5-18 lat,
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 18-24,
- jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku 0-5 lat,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku 2-24 lat,
- jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dodatek z tytu┼éu podj─Öcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w zwi─ůzku z zamieszkaniem w miejscowo┼Ťci, w której znajduje si─Ö szko┼éa,
- dodatek z tytu┼éu podj─Öcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w zwi─ůzku z dojazdem do miejscowo┼Ťci, w której znajduje si─Ö szko┼éa,
- ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjne,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- zaliczka alimentacyjna,
wew. 40


Pokój nr 20 (Referat organizacyjny i spraw spo┼éecznych)
Biuro Rady Gminy Słupca


Kadry i płace:
1) prowadzenie dokumentacji w sprawach zwi─ůzanych ze stosunkiem
pracy oraz akt osobowych pracowników,
2) organizowanie prac zwi─ůzanych z dokonywaniem okresowych ocen
kwalifikacyjnych pracowników Urz─Ödu,
3) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
4) zapewnienie warunków do prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci socjalnej
urz─Ödu jako pracodawcy,
5) przygotowywanie i wydawanie ┼Ťwiadectw pracy
6) ewidencja czasu pracy czasowników
7) komppletowanie wnisków emerytalno-rentowych
8) wspó┼épraca z s┼éu┼╝b─ů BHP
9) prowadzenie bie┼╝─ůcej prenumeraty prasy, wydawnictw i czasopism,
podziału na stanowiska pracy
10) zamawianie, ewidencja piecz─Öci urz─Ödowych
11) zamawianie publikacji ksi─ů┼╝kowych
12) zaopatrywanie Urz─Ödu w materia┼éy biurowe, druki, formularze, ┼Ťrodki
czysto┼Ťci
13) prowadzenie archiwum Urz─Ödu
14) obliczanie wynagrodze┼ä, sporz─ůdzanie list p┼éac, kart wynagrodze┼ä
pracowników Urz─Ödu
15) prowadzenie spraw zwi─ůzanych z wyp┼éat─ů ┼Ťwiadcze┼ä z ubezpieczenia
spo┼éecznego pracowników i ich rodzin
16) prowadzenie spraw zwi─ůzanych z podatkiem dochodowym od osób
fizycznych
wew: 39

Pokój nr 22 (Referat inwestycji, zamówie┼ä publicznych i promocji)
Drogownictwo:
- zarz─ůdzanie drogami gminnymi,
- rozgraniczenia,
- wydawanie decyzji ┼Ťrodowiskowych,
wew: 33


Pokój 23 (Referat gospodarki, ochrony ┼Ťrodowiska i rolnictwa)
Nieruchomo┼Ťci:
- przetargi na zbycie nieruchomo┼Ťci,

Ochrona ┼Ťrodowiska:
- wydawanie zezwole┼ä na wycink─Ö drzew i krzewów,
- wydawanie decyzji ┼Ťrodowiskowych,
- gospodarka w zakresie odpadów komunalnych sta┼éych i nieczysto┼Ťci p┼éynnych.
wew. 34


Pokój 24 (Referat gospodarki, ochrony ┼Ťrodowiska i rolnictwa)(Referat inwestycji, zamówie┼ä publicznych i promocji)

Planowanie przestrzenne, inwestycje, budownictwo, gopsodarka komunalna:
- planowanie przestrzenne,
- gospodarka komunalna,
- dodatki mieszkaniowe,
- wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz za┼Ťwiadczenia o przeznaczeniu w planie,
- nadawanie numerów porz─ůdkowych nieruchomo┼Ťciom,
- inwestycje,
- budownictwo.
wew: 35

Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 1902357