Prawo lokalne » Zarz膮dzenia
2004

Zarz膮dzenie Nr 01/04 z dnia 29.01.2004r.
W sprawie skr贸cenia okresu pracy wymaganego do zatrudnienia na stanowisku Kierownika Gminnego Zak艂adu Wodoci膮g贸w i Kanalizacji.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 02/04 z dnia 12.02.2004r.
W sprawie powo艂ania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Kotuni.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 03/04 z dnia 16.02.2004r.
W sprawie powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Gminnego przedszkola w M艂odojewie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 04/04 z dnia 26.02.2004r.
W sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 05/04 z dnia 17.03.2004r.
W sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za rok 2003.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 06/04 z dnia 17.03.2004r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu gminy na rok 2004.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 07/04 z dnia 16.03.2004r.
W sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na budow臋 drogi gminnej w miejscowo艣ci Koszuty Du偶e.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 08/04 z dnia 07.04.2004r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynno艣ci zwi膮zanych z przetargiem na zbycie nieruchomo艣ci oznaczonej nr dz. 398/4 o pow. 0.12 we wsi Kotunia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 09/04 z dnia 30.04.2004r.
W sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za 艣wi膮teczne soboty.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/04 z dnia 06.05.2004r.
W sprawie organizacji i zakresu dzia艂ania archiwum zak艂adowego oraz zasad i trybu post臋powania z dokumentacj膮 wytworzon膮 w urzedzie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/04 z dnia 17.05.2004r.
W sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wybor贸w pos艂贸w do Parlamenu Europejskiego zarz膮dzonych na dzie艅 13 czerwca 2004 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/04 z dnia 17.05.2004r.
W sprawie powo艂ania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w M艂odojewie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/04 z dnia 17.05.2004r.
W sprawie powo艂ania komisji w celu przeprowadzenia konkursu n astanowisko dyrektora gminnego Przedszkola w M艂odojewie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/04 z dnia 17.05.2004r.
W sprawie powo艂ania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Wierzbocicach.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/04 z dnia 17.05.2004r.
W sprawie udzielenia upowa偶nienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy spo艂ecznej nele偶膮cych do w艂a艣ciwo艣ci gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/04 z dnia 19.05.2004r.
W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Kierownika Gminnego Zak艂adu Wodoci膮g贸w i Kanalizacji w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/04 z dnia 19.05.2004r.
W sprawie ustalenia zasad odp艂atno艣ci za korzystanie z kom贸rkowych telefon贸w s艂u偶bowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/04 z dnia 24.05.2004r.
W sprawie przyznania nagr贸d dla pracownik贸w urz臋gu Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/04 z dnia 11.06.2004r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu gminy na 2004 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/04 z dnia 17.06.2004r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/04 z dnia 17.06.2004r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/04 z dnia 17.06.2004r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj膮cych sie o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/04 z dnia 17.06.2004r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/04 z dnia 17.06.2004r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/04 z dnia 17.06.2004r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/04 z dnia 17.06.2004r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/04 z dnia 18.06.2004r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej zwi膮zanej z przetargiem na zbycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/04 z dnia 22.07.2004r.
W sprawie powo艂ania komisj przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/04 z dnia 22.07.2004r.
W sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/04 z dnia 06.08.2004r.
W sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za I-e p贸艂rocze 2004 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/04 z dnia 16.08.2004r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej na budow臋 sieci wodoci膮gowej w miejscowo艣ci Piotrowice gm. S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/04 z dnia 23.09.2004r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/04 z dnia 27.09.2004r.
W sprawie powo艂ania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego realizowanego przy udziale 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD pn. budowa drogi gminnej Koszuty-Grobla.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/04 z dnia 15.10.2004r.
W sprawie powo艂ania komisji do dokonania odbioru zadania inwestycyjnego realizowanego przy udziale 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD pn. :Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowo艣ci Pokoje gm. S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/04 z dnia 20.10.2004r.
W sprawie powo艂ania komisji do dokonania odbioru zadania inwestycyjnego realizowanego przy udziale 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD pn. :Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowo艣ci Cienin Ko艣cielny gm. S艂upca ETAP II.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/04 z dnia 15.11.2004r.
W sprawie projektu bud偶etu Gminy S艂upca na 2005 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/04 z dnia 15.11.2004r.
W sprawie przyj臋cia "Zasad kontroli dzia艂alno艣ci finansowej jednostek organizacyjnych gminy" okre艣lonej w art. 127 i art.28b ustawy o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/04 z dnia 15.11.2004r.
W sprawie zmiany Regulaminu Orgnizacyjnego Urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/04 z dnia 22.11.2004r.
W sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 17/2004 z dnia 19.05.2004 W贸jta Gminy S艂upca dotycz膮cego ustalenia zasad odp艂atno艣ci za korzystanie z kom贸rkowych telefon贸w s艂u偶bowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/04 z dnia 22.11.2004r.
W spraiwe powo艂ania pe艂nomocnika do spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/04 z dnia 15.12.2004r.
W sprawie przyznania nagr贸d dla pracownik贸w Urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/04 z dnia 16.12.2004r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania przetargowego pn. Budowa sieci wodoci膮gowej w miejscowo艣ci Kamie艅-Cienin Ko艣cielny gm. S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/04 z dnia 22.12.2004r.
W sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okr臋gu wyborczym Nr 36, zarz膮dzonych na dzie艅 16 stycznia 2005r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/04 z dnia 22.12.2004r.
W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprz臋tu obrony cywilnej oraz powo艂ania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/04 z dnia 31.12.2004r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu gminy na rok 2004.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1902331