Prawo lokalne » Zarz膮dzenia
2005

Zarz膮dzenie Nr 01/05 z dnia 03.01.2005r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania przetargowego pn. Budowa sieci wodoci膮gowej w miejscowo艣ci Kamie艅-Cienin Ko艣cielny gm. S艂upca"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 02/05 z dnia 03.02.2005r.
W srawie ustalenia wynagrodzenia dla Kierownika Gminnego Zak艂adu Wodoci膮g贸w i Kanalizacji w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 03/05 z dnia 14.02.2005r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszka艅cami wsi Gminy S艂upca w sprawie wyst膮pienia o zmian臋 nazwy i charakteru rodzajowego miejscowo艣ci w gminie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 04/05 z dnia 14.02.2005r.
W sprawie prowadzenia w ramach Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy 艣wietlicy 艣rodowiskowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 05/05 z dnia 17.02.2005r.
W sprawie przyznania nagrody dla Skarbnika Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 06/05 z dnia 17.02.2005r.
W sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za 艣wi膮teczne soboty.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 07/05 z dnia 28.02.2005r.
W sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego wykrywania.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 08/05 z dnia 21.03.2005r.
W sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za 2004 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 09/05 z dnia 20.04.2005r.
W sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej wchodz膮ce w sk艂ad systemu wykrywania i alarmowania w gminie S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/05 z dnia 22.04.2005r.
W sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/05 z dnia 24.04.2005r.
W sprawie organizacji sta艂ego dy偶uru W贸jta gminy na czas zewn臋trznego zagro偶enia bezpiecze艅stwa pa艅stwa i wojny.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/05 z dnia 22.04.2005r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania przetargowego pn. Budowa drogi gminnej w miejscowo艣ci Wierzbno.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/05 z dnia 22.04.2005r.
W sprawie powo艂ania komisji stypendialnej i ustalania jej zada艅.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/05 z dnia 24.05.2005r.
W sprawie przyznania nagr贸d dla pracownik贸w Urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/05 z dnia 24.06.2005r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/05 z dnia 24.06.2005r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/05 z dnia 24.06.2005r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/05 z dnia 24.06.2005r.
W sprawie zorganizowania konkursu na "Naj艂adniejsz膮 zagrod臋 w gminie S艂upca"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18a/05 z dnia 24.06.2005r.
W sprawie regulaminu do konkursu na "Naj艂adniejsz膮 zagrod臋 w Gminie S艂upca" w 2005 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/05 z dnia 20.06.2005r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania przetargowego pn. Budowa drogi gminnej Kowalewo G贸ry - Poniat贸wek.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/05 z dnia 01.07.2005r.
W sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za I p贸艂rocze 2005 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/05 z dnia 22.07.2005r.
W sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/05 z dnia 22.08.2005r.
W sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/05 z dnia 01.09.2005r.
W sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wybor贸w do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 25 wrze艣nia 2005r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/05 z dnia 08.09.2005r
W sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/05 z dnia 16.09.2005r
W sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wybor贸w Prezedenta Rzeczpospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 9 pa藕dziernika 2005 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/05 z dnia 16.09.2005r
W sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/05 z dnia 30.09.2005r
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na rok 2005.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/05 z dnia 06.10.2005r
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na rok 2005.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/05 z dnia 20.10.2005r
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na rok 2005.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/05 z dnia 27.10.2005r
W sprawie umorzenia wierzytelno艣ci Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/05 z dnia 15.11.2005r
W sprawie projektu bud偶etu Gminy S艂upca na 2006 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/05 z dnia 15.11.2005r
W sprawie powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/05 z dnia 01.12.2005r
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/05 z dnia 13.12.2005r
W sprawie przyznania nagr贸d dla pracownik贸w Urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/05 z dnia 13.12.2005r
W sprawie organizacji stanowiska kierowania W贸jta Gminy w czasie pokoju w razie wewn臋trznego lub zewn臋trznego zagro偶enia bezpiecze艅stwa narodowego, w tym w razie wyst膮pienia dzia艂a艅 terrorystycznych lub innych szczeg贸lnych zdarze艅, a tak偶e w czasie wojny.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/05 z dnia 30.12.2005r
W sprawie ustalenia procedury kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/05 z dnia 30.12.2005r
W sprawie przyj臋cia "Zasad kontroli dzia艂alno艣ci jednostek organizacyjnych gminy"
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1902275