Prawo lokalne » Zarz膮dzenia
2006

Zarz膮dzenie Nr 01/06 z dnia 02.01.2006r
W sprawie ustalenia wymiaru zatrudnienia i wynagrodzenia dla pe艂ni膮cego obowi膮zki Zast臋pcy W贸jta Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 02/06 z dnia 05.01.2006r
W sprawie ustalenia symboli literowych stanowi膮cych oznaczenie nazwy kom贸rek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk w urz臋dzie gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 03/06 z dnia 05.01.2006r
W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Kierownika Gminnego Zak艂adu Wodoci膮g贸w i Kanalizacji w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 04/06 z dnia 05.01.2006r
W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla pe艂ni膮cego obowi膮zki Zast臋pcy W贸jta Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 05/06 z dnia 20.02.2006r
W sprawie powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Gminnego Przedszkola w Cieninie Ko艣cielnym.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 06/06 z dnia 20.02.2006r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejcowo艣ciach Cienin Ko艣cielny i M艂odojewo.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 07/06 z dnia 01.03.2006r.
W sprawie ustalenia zasad odp艂atno艣ci za korzystanie z kom贸rkowego telefonu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 08/06 z dnia 08.03.2006r.
W sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 09/06 z dnia 15.03.2006r.
W sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za 2005 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/06 z dnia 30.03.2006r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2006 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/06 z dnia 30.03.2006r.
W sprawie zmiany regulaminu zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych w urzedzie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/06 z dnia 04.04.2006r.
W sprawie powo艂ania komisji opiniuj膮cej projekty dotycz膮ce wsparcia z bud偶etu Gminy S艂upca organizacji pozarz膮dowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/06 z dnia 26.04.2006r.
W sprawie rozdzia艂u 艣rodk贸w na wsparcie realizacji zada艅 o charakterze Gminnym.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/06 z dnia 05.05.2006r.
W sprawie przyznania nagr贸d dla pracownik贸w Biblioteki Publicznej Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/06 z dnia 15.05.2006r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego przedszkola w Cieninie Ko艣cielnym.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/06 z dnia 15.05.2006r.
W sprawie og艂oszenia wykazu lokali u偶ytkowych przeznaczonych do szprzeda偶y w drodze bezprzetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/06 z dnia 22.05.2006r.
W sprawie przyznania nagr贸d dla pracownik贸w urzedu Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/06 z dnia 22.05.2006r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej celem przeprowadzenia post臋powania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowo艣ci Piotrowice"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/06 z dnia 07.06.2006r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2006 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/06 z dnia 12.06.2006r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/06 z dnia 12.06.2006r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/06 z dnia 26.06.2006r.
W sprawie zatwierdzenia kalkulacji stawki najmu autobusu gminnego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/06 z dnia 30.06.2006r.
W sprawie powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Publicznego Gimnazjum w Dr膮偶nej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/06 z dnia 05.07.2006r.
W sprawie zmiany zarz膮dzenia powo艂uj膮cego komisj臋 przetargow膮.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/06 z dnia 05.07.2006r.
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/06 z dnia 06.07.2006r.
W sprawie og艂oszenia naboru kandydat贸w na wolne stanowisko urz臋dnicze.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/06 z dnia 06.07.2006r
W sprawie wymaga艅, jakie powinni spe艂nia膰 przedsi臋biorcy ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/1/06 z dnia 10.07.2006r
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowo艣ci Koszuty Ma艂e"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/06 z dnia 06.07.2006r
W sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko inspektora d.s. zam贸wie艅 publicznych i inwestycji.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/06 z dnia 01.08.2006r
W sprawie powo艂ania na Zast臋pc臋 W贸jta Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29a/06 z dnia 01.08.2006r
W sprawie informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/06 z dnia 01.08.2006r
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do zbycia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/06 z dnia 18.08.2006r
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania pn "Budowa sieci wodoci膮gowej w m. Wierzbno, Koszuty Parcele, Kowalewo Opactwo, Cienin Zaborny gm. S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/06 z dnia 18.08.2006r
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej na zbycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/06 z dnia 21.08.2006r
W sprawie og艂oszenia przetargu i przyj臋cia regulaminu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/06 z dnia 20.09.2006r
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania w sprawie udzielenia zam贸wienia publicznego na "Przebudow臋 drogi gminnej w miejscowo艣ci Wierzbno gm. S艂upca o d艂. 0,700 km"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/06 z dnia 27.09.2006r
W sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu systemu wykrywania i alarmowania.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/06 z dnia 18.10.2006r
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej celem przeprowadzenia post臋powania pn. "Budowa chodnika w m. Kotunia gm. S艂upca odcinek nr 2 - etap I"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/06 z dnia 18.10.2006r
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej celem przeprowadzenia post臋powania pn. : "Bankowa obs艂uga bud偶etu Gminy S艂upca i jej jednostek organizacyjnych"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/06 z dnia 27.10.2006r
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2006 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38a/06 z dnia 02.11.2006r
W sprawie zmiany zarz膮dzenia powo艂uj膮cego komisj臋 przetargow膮.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/06 z dnia 02.11.2006r
W sprawie przepis贸w wewn臋trznych reguluj膮cych gospodark臋 finansow膮 w Urz臋dzie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/06 z dnia 03.11.2006r
W sprawie wyznaczenia osoby zast臋puj膮cej Dyrektora szko艂y.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/06 z dnia 03.11.2006r
W sprawie wyznaczenia osoby zast臋puj膮cej Dyrektora szko艂y.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/06 z dnia 03.11.2006r
W sprawie wyznaczenia osoby zast臋puj膮cej Dyrektora szko艂y.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/06 z dnia 03.11.2006r
W sprawie wyznaczenia osoby zast臋puj膮cej Dyrektora szko艂y.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/06 z dnia 03.11.2006r
W srawie wyznaczenia osoby zast臋puj膮cej Dyrektora Przedszkola.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/06 z dnia 03.11.2006r
W sprawie wyznaczenia osoby zast臋puj膮cej Dyrektora Przedszkola.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/06 z dnia 03.11.2006r
W sprawie wyznaczenia osoby zast臋puj膮cej Dyrektora Przedszkola.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/06 z dnia 03.11.2006r
W sprawie wyznaczenia osoby zast臋puj膮cej Dyrektora Przedszkola.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/06 z dnia 03.11.2006r
W sprawie wyznaczenia osoby zast臋puj膮cej Dyrektora Przedszkola.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/06 z dnia 08.11.2006r
W sprawie udzielenia pracownikom Urz臋du Gminy w S艂upcy dnia wolnego w zamian za 11 listopada 2006 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/06 z dnia 13.11.2006r
W sprawie wyznaczenia osoby zast臋puj膮cej Dyrektora szko艂y.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/06 z dnia 15.11.2006r
W sprawie projektu bud偶etu Gminy S艂upca na 2007 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/06 z dnia 04.12.2006r
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/06 z dnia 14.12.2006r
W sprawie powo艂ania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Dr膮偶nej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/06 z dnia 19.12.2006r
W sprawie przyznania nagr贸d dla pracownik贸w Urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/06 z dnia 20.12.2006r
W sprawie wysoko艣ci i zasad stawek czynszu dzier偶awnego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/06 z dnia 29.12.2006r
W sprawie umorzenia wierzytelno艣ci Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/06 z dnia 29.12.2006r
W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprz臋tu obrony cywilnej oraz powo艂ania komisji Inwentaryzacyyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/06 z dnia 29.12.2006r
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszka艅cami so艂ectw gminy S艂upca dotycz膮cej wyra偶enia opinii o projektach statut贸w so艂ectw.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1902289