Prawo lokalne » Zarz膮dzenia
2007

Zarz膮dzenie Nr 01/07 z dnia 03.01.2007r
W sprawie okre艣lenia procedur kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 02/07 z dnia 04.01.2007r
W sprawie ustalenia instrukcji procedur kontroli finansowej w urz臋dzie gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 03/07 z dnia 12.01.2007r
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej przeprowadzenia post臋powania o udzielenia zam贸wienia publicznego w trybie zapytania o cen臋 na Obs艂ug臋 geodezyjn膮 gminy S艂upca w 2007 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 04/07 z dnia 15.01.2007r
W sprawie wybor贸w so艂tys贸w i rad so艂eckich na terenie gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 05/07 z dnia 29.01.2007r
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont dr贸g gruntowych na terenie gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 06/07 z dnia 29.01.2007r
W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Kierownika Gminnego Zak艂adu Wodoci膮g贸w i Kanalizacji w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 07/07 z dnia 29.01.2007r
W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zast臋pcy W贸jta Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 08/07 z dnia 31.01.2007r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudow臋 drogi gminnej w miejscowo艣ci Meszna.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 09/07 z dnia 07.02.2007r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszka艅cami so艂ectwa Nowa Wie艣 dotycz膮cej podzia艂u so艂ectwa Nowa Wie膰 i utworzenie nowej jednostki pomocniczej o nazwie so艂ectwo Zacisze.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/07 z dnia 07.02.2007r.
W sprawie umorzenia wierytelno艣ci Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/07 z dnia 06.03.2007r.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do zbycia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/07 z dnia 12.03.2007r.
W sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za 2006 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/07 z dnia 14.03.2007r.
W sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu systemu wykrywania i alarmowania.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/07 z dnia 26.03.2007r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie zapytania o cen臋 na: Sporz膮dzenie zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/07 z dnia 12.04.2007r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej na zbycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/07 z dnia 12.04.2007r.
W sprawie og艂oszenia przetargu i przyj臋cia regulaminu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16a/07 z dnia 16.04.2007r.
W sprawie powo艂ania komisji opiniuj膮cej projekty dotycz膮ce wsparcia z bud偶etu Gminy S艂upca organizacji pozarz膮dowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/07 z dnia 17.04.2007r.
W sprawie og艂oszenia naboru kandydat贸w na wolne stanowisko urz臋dnicze.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/07 z dnia 17.04.2007r.
W srawie powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko urzednicze d.s. informatyki i promocji.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/07 z dnia 24.04.2007r.
W sprawie powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w Kotuni.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/07 z dnia 26.04.2007r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie zapytania o cen臋 na: Sporz膮dzenie projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/07 z dnia 07.05.2007r.
W sprawie przyznania nagr贸d dla pracownik贸w Biblioteki Publicznej Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/07 z dnia 07.05.2007r.
W sprawie wyznaczenia osoby zast臋puj膮cej Dyrektora szko艂y.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/07 z dnia 08.05.2007r.
W sprawie rozdzia艂u 艣rodk贸w na wsparcie realizacji zada艅 o charakterze Gminnym.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/07 z dnia 08.05.2007r
W sprawie przekazania do dalszego u偶ytkowania 艣rodk贸w trwa艂ych i przedmiot贸w nietrwa艂ych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/07 z dnia 21.05.2007r
W sprawieprzyznania nagr贸d dla pracownik贸w urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/07 z dnia 01.06.2007r
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudow臋 drogi gminnej w miejscowo艣ci K膮ty.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/07 z dnia 06.06.2007r
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej oraz og艂oszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w miejscowo艣ci Cienin Ko艣cielny.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/07 z dnia 06.06.2007r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/07 z dnia 13.06.2007r.
W sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/07 z dnia 19.06.2007r.
W sprawie powo艂ania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Wierzbocicach.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30a/07 z dnia 25.06.2007r.
W sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/07 z dnia 29.06.2007r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu gminy na 2007 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/07 z dnia 29.06.2007r.
W sprawie sporz膮dzenia skonsolidowanego bilansu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/07 z dnia 29.06.2007r.
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/07 z dnia 04.07.2007r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋owania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/07 z dnia 17.07.2007r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋owania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudow臋 drogi gminnej w miejscowo艣ci J贸zefowo.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/07 z dnia 30.07.2007r.
W sprawie informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy za I-p贸艂rocze 2007 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/07 z dnia 31.07.2007r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋owania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/07 z dnia 13.08.2007r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋owania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/07 z dnia 14.08.2007r.
W sprawie obj臋cia przez Gmin臋 S艂upca kolejnych udzia艂贸w w kapitale zak艂adowym Sp贸艂ki z o.o. "O艣wietlenie Uliczne i Drogowe" z siedzib膮 w Kaliszu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/07 z dnia 14.08.2007r.
W sprawie zmiany zarz膮dzenia Nr 34/2007 W贸jta Gminy S艂upca z dnia 04.07.2007 dotycz膮cego powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/07 z dnia 14.08.2007r.
W sprawie zmiany zarz膮dzenia Nr 35/2007 W贸jta Gminy S艂upca z dnia 17.07.2007 dotycz膮cego powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/07 z dnia 01.09.2007r.
W sprawie powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w Cieninie Ko艣cielnym.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/07 z dnia 01.09.2007r.
W sprawie powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Przedszkola Gminnego w Piotrowicach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/07 z dnia 01.09.2007r.
W sprawie powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w Wierzbocicach.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/07 z dnia 14.09.2007r.
W sprawie powo艂ania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Kotuni.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/07 z dnia 14.09.2007r.
W sprawie powo艂ania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Cieninie Ko艣cielnym.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/07 z dnia 16.09.2007r.
W sprawie powo艂ania komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/07 z dnia 24.09.2007r.
W sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/07 z dnia 27.09.2007r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowo艣ci Borki.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/07 z dnia 28.09.2007r.
W sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli wewn臋trznej w jednostce organizacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/07 z dnia 01.10.2007r.
W sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/07 z dnia 10.10.2007r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2007 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/07 z dnia 10.10.2007r.
W sprawie umorzenia wierzytelno艣ci Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/07 z dnia 10.10.2007r
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej oraz og艂oszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w miejscowo艣ci Cienin Ko艣cielny.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/07 z dnia 05.11.2007r
W sprawie przekazania do dalszego u偶ytkowania 艣rodk贸w trwa艂ych i przedmiot贸w nietrwa艂ych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/07 z dnia 14.11.2007r
W sprawie projektu bud偶etu Gminy S艂upca na 2008 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/07 z dnia 14.11.2007r
W sprawie powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/07 z dnia 15.11.2007r
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci komunalnej przeznaczonej do zbycia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/07 z dnia 30.11.2007r
W sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli wewn臋trznej w jednostce organizacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/07 z dnia 10.12.2007r
W sprawie przyznania nagr贸d dla pracownik贸w Urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/07 z dnia 14.12.2007r
W sprawie powo艂ania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Piotrowicach.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/07 z dnia 14.12.2007r.
W sprawie przydzielania pracownikom Urz臋du Gminy 艣rodk贸w ochrony indywidualnej oraz odzie偶y i obuwia roboczego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/07 z dnia 14.12.2007r.
W sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/07 z dnia 27.12.2007r.
W sprawie zmian w sk艂adzie osobowym Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/07 z dnia 31.12.2007r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2007 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/07 z dnia 31.12.2007r.
W sprawie powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1903572