Prawo lokalne » Zarz膮dzenia
2008

Zarz膮dzenie Nr 01/08 z dnia 08.01.2008r.
W sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 02/08 z dnia 09.01.2008r.
W sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 03/08 z dnia 14.01.2008r.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci komunalnej przeznaczonej do zbycia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 04/08 z dnia 23.01.2008r.
W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Kierownika Gminnego Zak艂adu Wodoci膮g贸w i Kanalizacji w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 05/08 z dnia 04.02.2008r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudow臋 drogi gminnej w miejscowo艣ci Marcewo.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 06/08 z dnia 14.02.2008r.
W sprawie powo艂ania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Piotrowicach.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 07/08 z dnia 14.02.2008r.
W sprawie powo艂ania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Wierzbocicach.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 08/08 z dnia 14.02.2008r.
W sprawie og艂oszenia wykazu lokali u偶ytkowych przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 09/08 z dnia 15.02.2008r.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci komunalnej przeznaczonej do zbycia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/08 z dnia 03.03.2008r.
W sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli wewn臋trznej w jednostce organizacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/08 z dnia 03.03.2008r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudow臋 drogi gminnej w miejscowo艣ci Benignowo.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/08 z dnia 04.03.2008r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Benignowo.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/08 z dnia 05.03.2008r.
W sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za 2007 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/08 z dnia 12.03.2008r.
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/08 z dnia 26.03.2008r.
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/08 z dnia 01.04.2008r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w m. Wola Koszucka Parcele.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/08 z dnia 09.04.2008r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Napraw臋 dr贸g gruntowych na terenie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/08 z dnia 09.04.2008r.
W sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za 艣wi膮teczne soboty.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/08 z dnia 21.04.2008r.
W sprawie powo艂ania komisji opiniuj膮cej projekty dotycz膮ce wsparcia z bud偶etu Gminy S艂upca organizacji pozarz膮dowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/08 z dnia 07.05.2008r
W sprawie rozdzia艂u 艣rodk贸w na wsparcie realizacji zada艅 o charakterze Gminnym.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/08 z dnia 07.05.2008r
W sprawie przyznania nagr贸d dla pracownik贸w Biblioteki Publicznej Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/08 z dnia 14.05.2008r
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowa drogi gminnej nr 430024P Kamie艅-Cienin Kolonia-Wilczna.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/08 z dnia 15.05.2008r
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu gminy na 2008 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/08 z dnia 15.05.2008r
W sprawie obj臋cia przez Gmin臋 S艂upca kolejnych udzia艂贸w w kapitale zak艂adowym Sp贸艂ki z o.o. "O艣wietlenie Uliczne i Drogowe" z siedzib膮 w Kaliszu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/08 z dnia 20.05.2008r
W sprawie przyznania nagr贸d dla pracownik贸w Urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/08 z dnia 11.06.2008r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Wilczna - Etap I.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/08 z dnia 16.06.2008r.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do zbycia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/08 z dnia 17.06.2008r.
W sprawie przekazania do dalszego u偶ytkowania 艣rodk贸w trwa艂ych i przedmiot贸w nietrwa艂ych.

Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/08 z dnia 18.06.2008r.
W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zast臋pcy W贸jta Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/08 z dnia 18.06.2008r.
W sprawie ustalenia symboli literowych stanowi膮cych oznaczenie nazwy kom贸rek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/08 z dnia 22.07.2008r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onych w miejscowo艣ci K膮ty.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/08 z dnia 24.07.2008r.
W sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy do wydawania decyzji potwierdzaj膮cych prawo do 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej, 艣wiadczeniobiorcom innym ni偶 ubezpieczeni, zamieszka艂ym na terenie gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/08 z dnia 30.07.2008r.
W sprawie informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy za I - p贸艂rocze 2008 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/08 z dnia 01.08.2008r.
W sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/08 z dnia 01.08.2008r.
W sprawieupowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/08 z dnia 01.08.2008r.
W sprawie upowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/08 z dnia 01.08.2008r.
W sprawie upowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/08 z dnia 04.08.2008r.
Zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Finans贸w z dnia 15 kwietnia 2008r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie w sprawie szczeg贸艂owych zasad rachunkowo艣ci oraz plan贸w kont dla bud偶etu pa艅stwa, bud偶et贸w jednostek samorz膮du terytorialnego oraz niekt贸rych jednostek sektora finans贸w publicznych z dnia 29 kwietnia 2008 r. wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/08 z dnia 20.08.2008r.
W sprawie umorzenia wierzytelno艣ci Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/08 z dnia 23.09.2008r.
w sprawie dokonania odpisu wierzytelno艣ci Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/08 z dnia 30.09.2008r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2008 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/08 z dnia 01.10.2008r.
W sprawie zmiany zarz膮dzenia dotycz膮cego ustalenia dni wolnych od pracy za 艣wi膮teczne soboty.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42a/08 z dnia 01.10.2008r.
W sprawie upowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/08 z dnia 02.10.2008r.
W sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/08 z dnia 02.10.2008r.
W sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko urz臋dnicze d.s. ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej i rolnictwa.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/08 z dnia 03.10.2008r.
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/08 z dnia 20.10.2008r.
W sprawie umorzenia wierzytelno艣ci gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/08 z dnia 20.10.2008r.
W sprawie og艂oszenia II przetargu nieograniczonego, powo艂ania komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w m. K膮ty.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/08 z dnia 21.10.2008r.
W sprawie ustalenia symboli literowych stanowi膮cych oznaczenie nazwy kom贸rek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/08 z dnia 21.10.2008r.
W sprawie umorzenia wierzytelno艣ci Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/08 z dnia 22.10.2008r.
W sprawie umorzenia wierzytelno艣ci Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/08 z dnia 12.11.2008r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu gminy na 2008 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/08 z dnia 12.11.2008r.
W sprawie projektu bud偶etu Gminy S艂upca na 2009 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/08 z dnia 14.11.2008r.
W sprawie zapewnienia okular贸w koryguj膮cych wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/08 z dnia 26.11.2008r.
W sprawie zaakceptowania warunk贸w korzystania ze sto艂贸wek szkolnych i wysokosci op艂at za posi艂ki.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/08 z dnia 26.11.2008r.
W sprawie upowa偶nienia Dyrektora Szko艂y Podstawowej w M艂odojewie do udzielania zwolnie艅 od op艂at za posi艂ki w sto艂贸wce szkolnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/08 z dnia 26.11.2008r.
W sprawie upowa偶nienia Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Cieninie Ko艣cielnym do udzielania zwolnie艅 od op艂at za posi艂ki w sto艂贸wce szkolnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/08 z dnia 04.12.2008r.
W sprawie wyboru so艂tysa so艂ectwa G贸艂kowo.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/08 z dnia 10.12.2008r.
W sprawie przyznania nagr贸d dla pracownik贸w Urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/08 z dnia 11.12.2008r.
W sprawie obj臋cia przez Gmin臋 S艂upca kolejnych udzia艂贸w w kapitale zak艂adowym Sp贸艂ki z o.o. "O艣wietlenie Uliczne i Drogowe" z siedzib膮 w Kaliszu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/08 z dnia 30.12.2008r.
W sprawie umorzenia wierzytelno艣ci Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/08 z dnia 31.12.2008r.
W sprawie powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/08 z dnia 31.12.2008r.
W sprawie ustalenia wysoko艣ci czynszu za lokale u偶ytkowe.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/08 z dnia 31.12.2008r.
W sprawie ewidencji i sporz膮dzania sprawozda艅 bud偶etowych Rb - WS w zakresie wydatk贸w strukturalnych ponoszonych przez Urz膮d Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1903541