Prawo lokalne » Uchwa艂y
2008

Uchwa艂a Nr XV/67/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 30.01.2008 r.
W sprawie zamiaru likwidacji Szko艂y Podstawowej w Wierzbocicach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/68/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 30.01.2008 r.
W sprawie gromadzenia dochod贸w na rachunkach dochod贸w w艂asnych przez jednostk臋 bud偶etow膮 Samorz膮dow膮 Administracj臋 Szk贸艂 i Przedszkoli Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/69/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 15.02.2008 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na ustanowenie Podsfery S艂upca 艁贸dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/70/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 15.02.2008 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/71/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 15.02.2008 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/72/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.02.2008 r.
W sprawie programu wsp贸艂pracy na rok 2008 Gminy S艂upca z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/73/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.02.2008 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu gminy S艂upca na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/74/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.02.2008 r.
W sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/75/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.02.2008 r.
W sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy S艂upca dotycz膮cej obszeru po艂o偶onego we wsi Piotrowice i Wola Koszucka-Parcele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/76/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.02.2008 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/77/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.02.2008 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/78/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.02.2008 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/79/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.02.2008 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/80/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.02.2008 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/81/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.02.2008 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/82/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.02.2008 r.
W sprawie akceptacji Listu Intencyjnego okre艣laj膮cego zasady wsp贸艂pracy pomi臋dzy Gmin膮 S艂upca, a Hellermann Tyton sp. z o.o. z siedzib膮 w Poznaniu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/83/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.02.2008 r.
W sprawie planu pracy Rady Gminy S艂upca na 2008 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/84/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.02.2008 r.
W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/85/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.02.2008 r.
W sprawie planu pracy Komisji O艣wiaty Kultury Spraw Socjalnych i Bezpiecze艅stwa Publicznego na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/86/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.02.2008 r.
W sprawie planu pracy Komisji Bud偶etu i Finans贸w oraz Rolnictwa na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/87/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.02.2008 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie 艁贸dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/88/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 25.03.2008 r.
W sprawie rozpatrzenia wezwania do uchylenia uchwa艂y.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/89/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.04.2008 r.
W sprawie absolutorium dla W贸jta Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/90/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.04.2008 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu gminy S艂upca na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/91/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.04.2008 r.
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/92/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.04.2008 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na w艂asno艣膰 nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/93/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.04.2008 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na w艂asno艣膰 nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/94/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.04.2008 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na w艂asno艣膰 nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/95/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.04.2008 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na w艂asno艣膰 nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/96/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 28.04.2008 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Gminy w drodze darowizny dzia艂ki oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/14 po艂o偶onej w miejscowo艣ci Niezgoda.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/97/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 09.06.2008 r.
W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Cienin Ko艣cielny.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/98/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 09.06.2008 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu gminy S艂upca na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/99/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 09.06.2008 r.
W sprawie wyra偶enia stanowiska dotycz膮cego ruchu tranzytowego na droddze krajowej nr 92 i drodze wojew贸dzkiej nr 466 biegn膮cych przez Gmin臋 S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/100/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 23.06.2008 r.
W sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego - farma elektrowni wiatrowych oraz ustalenia zakazu zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej na terenach po艂o偶onych w gminie S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/101/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 23.06.2008 r.
W sprawie nadania nazw ulicom w miejscowo艣ci Piotrowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/102/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 23.06.2008 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu gminy S艂upca na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/103/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 05.08.2008 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu gminy S艂upca na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/104/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 18.09.2008 r.
W sprawie przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy S艂upca na lata 2008-2013.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/105/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 18.09.2008 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/106/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 18.09.2008 r.
W sprawie wyra偶enia woli utworzenia Lokalnej Grupy Dzia艂ania z udzia艂em gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/107/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 18.09.2008 r.
W sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji - farma elektrowni wiatrakowych oraz ustalenia zakazu zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej na terenach po艂o偶onych w gminie S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/108/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 18.09.2008 r.
W sprawie zmiany uchwa艂y dotycz膮cej najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i warto艣ci jednego punktu w z艂otych dla pracownik贸w zatrudnionych w jednostkach o艣wiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/109/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 18.09.2008 r.
W sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/110/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 18.09.2008 r.
W sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/111/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 18.09.2008 r.
W sprawie ustanowienia s艂u偶ebno艣ci gruntowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/112/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 18.09.2008 r.
W sprawie zmiany Statutu Zwi膮zku Gmin Regionu S艂upeckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/113/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 18.09.2008 r.
W sprawie powierzenia W贸jtowi Gminy S艂upca uprawnie艅 do ustalania cen i op艂at za us艂ugi komunalne 艣wiadczone przez Gminny Zak艂ad Wodoci膮g贸w i Kanalizacji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/114/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 3 listopada 2008 r.
W sprawie wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/115/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 3 listopada 2008 r.
W sprawie podatku rolnego na obszarze gminy S艂upca na 2009r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/116/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 3 listopada 2008 r.
W sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek od 艣rodk贸w transportowych na 2009r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/117/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 3 listopada 2008 r.
W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/118/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 3 listopada 2008 r.
W sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zak艂adu Wodoci膮g贸w i Kanalizacji w S艂upcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/119/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 3 listopada 2008 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/120/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 3 listopada 2008 r.
W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/121/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 3 listopada 2008 r.
W sprawie ustalenia ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/122/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 3 listopada 2008 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/123/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 3 listopada 2008 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/124/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 3 listopada 2008 r.
W sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie ustanowienia s艂u偶ebno艣ci gruntowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/125/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 3 listopada 2008 r.
W sprawie powierzenia zada艅 w zakresie uporz膮dkowania gospodarki odpadami do realizacji Zwi膮zkowi Mi臋dzygminnemu "Koni艅ski Region Komunalny"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/126/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 3 listopada 2008 r.
W sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Dr膮偶nej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/127/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 8 grudnia 2008 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/128/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 8 grudnia 2008 r.
W sprawie nadania statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/129/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 8 grudnia 2008 r.
W sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy do za艂atwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do aliment贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/130/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 grudnia 2008 r.
W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli pracuj膮cych w szko艂ach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin臋 S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/131/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 grudnia 2008 r.
W sprawie ustanowienia s艂u偶ebno艣ci przesy艂u.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/132/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 grudnia 2008 r.
W sprawie powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/133/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 grudnia 2008 r.
W sprawie przyst膮pienia Gminy S艂upca do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzia艂ania "Unia Nadwarcia艅ska"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/134/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 grudnia 2008 r.
W sprawie zmiany uchwa艂y dotycz膮cej ustalenia ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/135/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 grudnia 2008 r.
W sprawie warunk贸w i trybu zwolnienia od podatku rolnego u偶ytk贸w rolnych, na kt贸rych zaprzestano produkcji rolnej - na okres nie d艂u偶szy ni偶 3 lata.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/136/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 grudnia 2008 r.
W sprawie poboru podatk贸w w drodze inkasa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/137/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 grudnia 2008 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2008.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1903570