Aktualno艣ci
Oferty Pracy

Og艂oszenie o Konkursie
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szko艂y Podstawowej im. J贸zefa Janika w Koszutach.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o Konkursie
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespo艂u Szkolno - Przedszkolnego w M艂odojewie
Wi臋cej »
Og艂oszenie o Konkursie
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Koszutach
Wi臋cej »
Og艂oszenie o Konkursie
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Kowalewie Opactwie
Wi臋cej »
Og艂oszenie o Konkursie
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespo艂u Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Zabornym
Wi臋cej »
Og艂oszenie o Konkursie
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespo艂u Szkolno - Przedszkolnego w Kotuni
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE O KONKURSIE W贸jt Gminy S艂upca og艂asza
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespo艂u Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Ko艣cielnym
Wi臋cej »
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urz臋dnicze ds. ksi臋gowo艣ci podatkowej
Wi臋cej »
Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze ds. Ksi臋gowo艣ci podatkowej
W贸jt Gminy S艂upca og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze ds. Ksi臋gowo艣ci podatkowej w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy
Wi臋cej »
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urz臋dnicze ds. promocji i zaopatrzenia
Wi臋cej »
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
na stanowisko urz臋dnicze ds. Promocji i zaopatrzenia
Wi臋cej »
Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze ds. Promocji i zaopatrzenia
Wi臋cej »
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urz臋dnicze ds. inwestycji i budownictwa w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy ul. Sienkiewicza 16, 62
Wi臋cej »
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
na stanowisko urz臋dnicze ds. inwestycji i budownictwa
Wi臋cej »
W贸jt Gminy S艂upca og艂asza
NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE DS. INWESTYCJI I BUDOWNICTWA W URZ臉DZIE GMINY W S艁UPCY UL. SIENKIEWICZA 16, 62-400 S艁UPCA
Wi臋cej »
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urz臋dnicze M艂odszy referent ds. gospodarki gruntami i nieruchomo艣ciami
Wi臋cej »
NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO DS. GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMO艢CIAMI
Wi臋cej »
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urz臋dnicze Inspektor ds. kancelaryjnych i obs艂ugi klienta
Wi臋cej »
Nab贸r na wolne stanowisko pracy - DS. KANCELARYJNYCH I OBS艁UGI KLIENTA
Wi臋cej »
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urz臋dnicze koordynator ds. sportu
Wi臋cej »
Nab贸r na wolne stanowisko pracy - koordynator ds. sportu.
Wi臋cej »
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko Asystent rodziny
Wi臋cej »
Nab贸r na wolne stanowisko
Nab贸r na wolne stanowisko - Asystent rodziny
Wi臋cej »
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urz臋dnicze ds. obs艂ugi organ贸w gminy i samorz膮d贸w wiejskich w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy ul. Sienkiewicza 16, 62
Wi臋cej »
Nab贸r na wolne stanowisko ds. obs艂ugi organ贸w Gminy i samorz膮d贸w wiejskich
Wi臋cej »
Informacja o wynikach naboru
Na stanowisko asystenta rodziny do realizacji projektu "Kwalifikacje atutem w pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013
Wi臋cej »
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko pracownika socjalnego do realizacji projektu "Kwalifikacje atutem w pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013
Wi臋cej »
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
Na stanowisko asystenta rodziny do realizacji projektu "Kwalifikacje atutem w pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013
Wi臋cej »
NAB脫R NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU
Wi臋cej »
NAB脫R NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY DO REALIZACJI PROJEKTU
Wi臋cej »
Wyniki naboru
na stanowisko Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy
Wi臋cej »
Nab贸r na wolne stanowisko pracy: Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy
Wi臋cej »
Wyniki naboru
na stanowisko urz臋dnicze ds. zam贸wie艅 publicznych i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych
Wi臋cej »
Lista kandydat贸w
Wi臋cej »
Nab贸r na wolne stanowisko ds. zam贸wie艅 publicznych i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych.
Wi臋cej »
Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urz臋dnicze ds. obronnych, obrony cywilnej i zarz膮dzania kryzysowego.
Wi臋cej »
Lista kandydat贸w
spe艂niani膮cych wymagania formalne na stanowisko urz臋dnicze ds. obronnych, obrony cywilnej i zarz膮dzania kryzysowego
Wi臋cej »
Nab贸r na wolne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarz膮dzania kryzysowego
Wi臋cej »
Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urz臋dnicze ds. zaopatrzenia i czynsz贸w mieszkalnych
Wi臋cej »
Nab贸r na wolne stanowisko pracy ds. zaopatrzenia i czynsz贸w mieszkalnych
W贸jt Gminy S艂upca og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy ds. zaopatrzenia i czynsz贸w mieszkalnych w Urz臋dzie Gminy S艂upca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca
Wi臋cej »
Zako艅czono nab贸r na rachmistrz贸w spisowych NSP2011
Wi臋cej »
Nab贸r kandydat贸w na rachmistrz贸w spisowych
Wi臋cej »
Informacje o wynikach naboru
na wolne stanowisko urz臋dnicze referent ds. p艂ac
Wi臋cej »
Wolne stanowisko pracy - referent d/s p艂ac
Dyrektor Samorz膮dowej Administracji Szk贸艂 i Przedszkoli Gminy S艂upca og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy.
Wi臋cej »
Zako艅czono nab贸r na rachmistrz贸w spisowych
Wi臋cej »
Nab贸r kandydat贸w na rachmistrz贸w spisowych
Wi臋cej »
Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Wilcznej
W贸jt Gminy S艂upca og艂asza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Wilcznej Wilczna 42, 62-400 S艂upca. Do konkursu mo偶e przyst膮pi膰 osoba, kt贸ra spe艂nia wymagania kwalifikacyjne przewidziane Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pa藕dziernika 2009r. (Dz. U. z dnia 3 listopada 2009r.).
Wi臋cej »
Infrormacja o wynikach naboru
Wi臋cej »
Wolne stanowisko pracy ds. ochrony 艣rodowiska
Wi臋cej »
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Wi臋cej »
LISTA KANDYDAT脫W SPE艁NIAJ膭CYCH WYMAGANIA FORMALNE
Wi臋cej »
WOLNE STANOWISKO PRACY DS. EWIDENCJI DZIA艁ALNO艢CI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1900654