Prawo lokalne » Uchwa艂y
2009

Uchwa艂a Nr XXVII/139/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 28 stycznia 2009 r.
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2009 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/140/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 28 stycznia 2009 r.
W sprawie programu wsp贸艂pracy na rok 2009 Gminy S艂upca z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 28 stycznia 2009 r.
W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/142/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 28 stycznia 2009 r.
W sprawie zmiany uchwa艂y dotycz膮cej poboru podatk贸w w drodze inkasa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/143/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 28 stycznia 2009 r.
W sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci w ramach pomocy de minimis dla przedsi臋biorc贸w na terenie Gminy Slupca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/144/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 28 stycznia 2009 r.
W sprawie planu pracy Rady Gminy S艂upca na 2009 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/145/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 28 stycznia 2009 r.
W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/146/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 28 stycznia 2009 r.
W sprawie planu pracy Komisji Bud偶etu i Finans贸w oraz Rolnictwa na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/147/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 28 stycznia 2009 r.
W sprawie planu pracy Komisji O艣wiaty Kultury Spraw Socjalnych i bezpiecze艅stwa Publicznego na 2009r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/148/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 28 stycznia 2009 r.
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2009 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/149/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 27 marca 2009 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 lokali mieszkaniowych w budynku komunalnym stanowi膮cym w艂asno艣膰 gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/150/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 27 marca 2009 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/151/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 27 marca 2009 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/152/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 27 marca 2009 r.
W sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzeda偶y komunalnych lokali mieszkaniowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/153/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 27 marca 2009 r.
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/154/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 27 marca 2009 r.
W sprawie zmiany uchwa艂y nr XXXIII/216/2006 Rady Gminy S艂upca dotycz膮cej Regulaminu utrzymania czysto艣ci na terenie gminy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 27 marca 2009 r.
W sprawie przyj臋cia: "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy S艂upca na lata 2009 - 2012"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/156/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 27 marca 2009 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu gminy na 2009 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/157/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 27 marca 2009 r.
W sprawie regulamin wynagradzania nauczycieli pracuj膮cych w szko艂ach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin臋 S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/158/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 27 marca 2009 r.
W sprawie zaopiniowania projektu rozporz膮dzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie planu ochrony dla Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/159/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 kwietnia 2009 r.
W sprawie absolutorium dla W贸jta gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/160/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 kwietnia 2009 r.
W sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/161/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 kwietnia 2009 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2009.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/162/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 kwietnia 2009 r.
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wojew贸dztwa Wielkopolskiego na realizacj臋 przebudowy chodnika w miejscowo艣ci Dr膮偶na.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/163/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 22 maja 2009 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2009.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/164/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 22 maja 2009 r.
W sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowo艣ci Cienin Ko艣cielny.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/165/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 9 czerwca 2009 r.
W sprawie wyra偶enia zgody n aprzyst膮pienie do "Stowarzyszenia Samorz膮dowego A2-Wielkopolska"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/166/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 9 czerwca 2009 r.
W sprawie zmiany uchwa艂y dotycz膮cej zaci膮gni臋cia zobowi膮zania na inwestycj臋 wieloletni膮 pod nazw膮 "Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Wilczna."
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/167/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 9 czerwca 2009 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2009.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/168/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 czerwca 2009 r.
W sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj膮cego tereny po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Kowalewo So艂ectwo w gminie S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/169/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 czerwca 2009 r.
W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w miejscowo艣ci Piotrowice i Wola Koszucka Parcele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/170/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 czerwca 2009 r.
W sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie Gminy S艂upca 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/171/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 czerwca 2009 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2009.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/172/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 czerwca 2009 r.
W sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr III/22/02 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie udzielania bonifikaty od op艂at za przekszta艂cenie prawa u偶ytkowania wieczystego w prawo w艂asno艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/173/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 czerwca 2009 r.
W sprawie zmiany uchwa艂y dotycz膮cej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2009 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/174/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 17 lipca 2009 r.
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu S艂upeckiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 3063P w Cieninie Ko艣cielnym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/175/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 31 sierpnia 2009 r.
W sprawie uchwa艂y nr XXXII/168/09 z dnia 30 czerwca 2009r. dotycz膮cej przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj膮cego tereny po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Kowalewo So艂ectwo w gminie S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/176/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 31 sierpnia 2009 r.
W sprawie uchwa艂y Nr XXIII/112/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 18 wrze艣nia 2008r. dotycz膮cej zmiany Statutu Zwi膮zku Gmin Regionu S艂upeckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/177/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 31 sierpnia 2009 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda偶y lokali mieszkalnych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemc贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/178/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 31 sierpnia 2009 r.
W sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/179/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 31 sierpnia 2009 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2009.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/180/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 31 sierpnia 2009 r.
W sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXIII/160/2005 z dnia 31 marca 2005r. dotycz膮cej regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczni贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/181/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 31 sierpnia 2009 r.
W sprawie wyra偶enia woli zawarcia porozumienia pomi臋dzy Gmin膮 S艂upca a Gmin膮 Ostrowite.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/182/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 31 sierpnia 2009 r.
W sprawie wyra偶enia woli zawarcia porozumienia pomi臋dzy Gmin膮 S艂upca a Powiatem S艂upeckim.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/183/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 wrze艣nia 2009 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na rok 2009.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/184/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 wrze艣nia 2009 r.
W sprawie wyra偶enia woli wsp贸艂dzia艂ania z Wojew贸dztwem Wielkopolskim przy realizacji projektu "Internet zmieni Tw贸j los. Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie wojew贸dztwa wielkopolskiego".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/185/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 wrze艣nia 2009 r.
W sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXIII/110/08 z dnia 18 wrze艣nia 2008r. dotycz膮cej przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/186/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 wrze艣nia 2009 r.
W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/187/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 4 listopada 2009 r.
W sprawie wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/188/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 4 listopada 2009 r.
W sprawie przyj臋cia projektu pt. "Wyszkolony stra偶ak - ostoj膮 bezpiecze艅stwa", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki na lata 2007-2013 Priorytetu IX, Dzia艂ania 9.5. "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich", nr konkursu PO KL/9.5/1/09 wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/189/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 4 listopada 2009 r.
W sprawie przyj臋cia projektu pt. "Czujni i odpowiedzialni - stra偶acy OSP", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki na lata 2007-2013 Priorytetu IX, Dzia艂ania 9.5. "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich", nr konkursu PO KL/9.5/1/09 wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/190/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 4 listopada 2009 r.
W sprawie zmiany Statutu Zwi膮zku Gmin Regionu S艂upeckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/191/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 4 listopada 2009 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2009 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/192/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 4 listopada 2009 r.
W sprawie wyra偶enia woli przej臋cia od Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych nieruchomo艣ci gruntowej z przeznaczeniem na zbiornik przeciwpo偶arowy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/193/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 4 listopada 2009 r.
W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Kowalewo Opactwo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/194/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 7 grudnia 2009 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2009 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/195/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 grudnia 2009 r.
W sprawie pozbawienia kategorii dr贸g gminnych poprzez wy艂膮czenie z u偶ytkowania jako dr贸g publicznych na terenie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/196/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w Statucie Zwi膮zku Gmin Regionu S艂upeckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/197/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 grudnia 2009 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2009 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/198/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 grudnia 2009 r.
W sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/199/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 grudnia 2009 r.
W sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXVI/189/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 4 listopada 2009 dotycz膮cej przyj臋cia projektu pt. "Czujni i odpowiedzialni stra偶acy OSP", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki na lata 2007-2013 Priorytetu IX, Dzia艂ania 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich", nr konkursu PO KL/9.5/1/09 wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/200/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 grudnia 2009 r.
W sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXVI/188/09 dotycz膮cej przyj臋cia projektu pt. "Wyszkolony stra偶ak - ostoj膮 bezpiecze艅stwa", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki na lata 2007-2013 Priorytetu IX, Dzia艂ania 9.5 "oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich", nr konkursu PO KL/9.5/1/09 wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1903537