Prawo lokalne » Zarz膮dzenia
2009

Zarz膮dzenie Nr 01/09 z dnia 05.01.2009r.
W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprz臋tu obrony cywilnej oraz powo艂ania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 02/09 z dnia 04.02.2009r.
W sprawie powo艂ania sta艂ej komisji przetargowej do przeprowadzania przetarg贸w nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 03/09 z dnia 05.02.2009r.
W sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 04/09 z dnia 05.02.2009r.
W sprawie powo艂ania komisji pzetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Koszuty Ma艂e- Koszuty Parcele''
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 05/09 z dnia 16.02.2009r.
W sprawie powo艂ania komisji pzetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,Naprawa dr贸g gruntowych na terenie Gminy S艂upca ''
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 06/09 z dnia 16.02.2009r.
W sprawie zasad i trybu przeprowadzania s艂u偶by przygotowawczej oraz organizowania egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 07/09 z dnia 16.02.2009r.
W sprawie okre艣lenia maksymalnego miesi臋cznego wynagrodzenia kierownik贸w jednostek bud偶etowych i zak艂ad贸w bud偶etowych Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 08/09 z dnia 23.02.2009r.
W sprawie powo艂ania komisji pzetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowo艣ci Niegoda"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 09/09 z dnia 23.02.2009r.
W sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci gruntowych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca, po艂o偶onych W m. M艂odojewo przeznaczonych do wydzier偶awienia na rzecz dotychczasowego dzie偶awcy . na czas oznaczony na cele zwi膮zane z gospodark膮 rol n膮 w trybie bezprzetargowym.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/09 z dnia 24.02.2009r.
W sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynno艣ci z zakresu prawa pracy wobec W贸jta Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/09 z dnia 5 marca 2009 roku
W sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za 2008 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/09 z dnia 9 marca 2009 roku
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do zbycia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/09 z dnia 9 marca 2009 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie map do cel贸w projektowych do sporz膮dzenia zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy S艂upca".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/09 z dnia 16 marca 2009 roku.
W sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Cienin Ko艣cielny.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/09 z dnia 16 marca 2009 roku.
W sprawie wysoko艣ci i zasad stosowania stawek czynszu dzier偶awnego nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/09 z dnia 30 marca 2009 roku.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do zbycia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/09 z dnia 30 marca 2009 roku.
W sprawie przekazania do dalszego u偶ytkowania przedmiot贸w nietrwa艂ych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/09 z dnia 30 marca 2009 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowo艣ci Cienin Ko艣cielny - etap I".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/09 z dnia 30 marca 2009 roku
W sprawie ustalenia "Regulaminu Wynagradzania Pracownik贸w Urz臋du Gminy w S艂upcy"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Rozbudowa stacji wodoci膮gowej w J贸zefowie".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku.
W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zast臋pcy W贸jta Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/09 z dnia 27 kwietnia 2009 roku.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do zbycia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/09 z dnia 27 kwietnia 2009 roku.
W sprawie og艂oszenia przetargu i ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Kowalewo G贸ry.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/09 z dnia 27 kwietnia 2009 roku.
W sprawie umorzenia wierzytelno艣ci Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku.
W sprawie zmiany organizowania transportu osobowego wykonywanego na potrzeby Urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku.
W sprawie wprowadzenia "Regulaminu gospodarowania samochodami s艂u偶bowymi Urz臋du Gminy w S艂upca"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku.
W sprawie powo艂ania komisji opiniuj膮cej projekty dotycz膮ce wsparcia z bud偶etu Gminy S艂upca organizacji pozarz膮dowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/09 z dnia 04 maja 2009 roku.
W sprawie rozdzia艂u na wsparcie realizacji zada艅 o charakterze Gminnym.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/09 z dnia 6 maja 2009 roku.
W sprawie umorzenia wierzytelno艣ci Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/09 z dnia 8 maja 2009 roku.
W sprawie przyznania nagr贸d dla pracownik贸w Biblioteki Publicznej Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/09 z dnia 8 maja 2009 roku.
W sprawie og艂oszenia przetargu i ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Cienin Ko艣cielny.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/09 z dnia 11 maja 2009 roku.
W sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wybor贸w do Parlamentu Europejskiego zarz膮dzonych na dzie艅 7 czerwca 2009r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/09 z dnia 20 maja 2009 roku.
W sprawie umorzenia wierzytelno艣ci Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/09 z dnia 2 czerwca 2009 roku.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wybor贸w do Parlamentu Europejskiego zarz膮dzonych na dzie艅 7 czerwca 2009 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/09 z dnia 2 czerwca 2009 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/09 z dnia 4 czerwca 2009 roku.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2009 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/09 z dnia 8 czerwca 2009 roku.
W sprawie og艂oszenia i ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Cienin Zaborny.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/09 z dnia 10 czerwca 2009 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku.
W sprawie zmiany sk艂adu komisji przetargowej ustalonej Zarz膮dzeniem Nr 2/2009 z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie powo艂ania sta艂ej komisji przetargowej do przeprowadzania przetarg贸w nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dr贸g gminnych na odcinku Koszuty Parcele - M艂odojewo Parcele.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/09 z dnia 24 czerwca 2009 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie dw贸ch studni na terenie Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/09 z dnia 24 czerwca 2009 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/09 z dnia 1 lipca 2009 roku.
W sprawie powo艂ania Komisji Likwidacyjnej w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/09 z dnia 14 lipca 2009 roku.
W sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/09 z dnia 15 lipca 2009 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi gminnej 呕elazk贸w-Dr膮偶na.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/09 z dnia 24 lipca 2009 roku.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do zbycia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/09 z dnia 27 lipca 2009 roku.
W sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za 艣wi膮teczne soboty.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/09 z dnia 31 lipca 2009 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie dw贸ch otwor贸w studziennych wraz z uzbrojeniem i obudow膮.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/09 z dnia 31 lipca 2009 roku.
W sprawie informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy za I-p贸艂rocze 2009 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/09 z dnia 3 sierpnia 2009 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/09 z dnia 3 wrze艣nia 2009 roku.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2009 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/09 z dnia 4 wrze艣nia 2009 roku.
W sprawie og艂oszenia wykazu lokali u偶ytkowych przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/09 z dnia 4 wrze艣nia 2009 roku.
W sprawie og艂oszenia przetargu i ustalenia regulaminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Kowalewo G贸ry.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/09 z dnia 7 wrze艣nia 2009 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie zapytania o cen臋 na: Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj膮cej ca艂y obszar Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/09 z dnia 14 wrze艣nia 2009 roku.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2009 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/09 z dnia 21 wrze艣nia 2009 roku.
W sprawie zmiany sk艂adu komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/09 z dnia 23 wrze艣nia 2009 roku.
W sprawie wyznaczenia osoby zast臋puj膮cej Dyrektora szko艂y.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/09 z dnia 5 pa藕dziernika 2009 roku.
W sprawie powo艂ania komisji pzetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy S艂upca w granicach obszaru Gminy''
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/09 z dnia 12 pa藕dziernika 2009 roku.
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/09 z dnia 19 pa藕dziernika 2009 roku.
W sprawie og艂oszenia naboru kandydat贸w na wolne stanowisko urz臋dnicze.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/09 z dnia 19 pa藕dziernika 2009 roku.
W sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko urz臋dnicze ds. ochrony 艣rodowiska.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/09 z dnia 4 listopada 2009 roku.
W sprawie: powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/09 z dnia 4 listopada 2009 roku.
W sprawie ustalenia symboli literowych stanowi膮cych oznaczenie nazwy kom贸rek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk w urz臋dzie Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/09 z dnia 5 listopada 2009 roku.
W sprawie umorzenia wierzytelno艣ci Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/09 z dnia 13 listopada 2009 roku.
W sprawie projektu bud偶etu Gminy S艂upca na 2010 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/09 z dnia 20 listopada 2009 roku.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2009 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/09 z dnia 1 grudnia 2009 roku.
W sprawie zakazu palenia wyrob贸w tytoniowych na terenie Urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2009 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku.
W sprawie przekazania do dalszego u偶ytkowania 艣rodk贸w trwa艂ych i przedmiot贸w nietrwa艂ych.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1902349