Rada Gminy
Podstawy prawne dzia艂ania

Podstawy prawne dzia艂ania Rady Gminy

Uchwala XXXV/231/13 Rady Gminy S艂upca z dnia聽25 wrze艣nia 2013 roku. w sprawie Statutu Gminy S艂upca.

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U.2013.594 z p贸藕n. zm.).

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U.05.249.2104 z p贸藕n. zm.).

Rozporz膮dzenie Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysoko艣ci diet przys艂uguj膮cych radnemu gminy (Dz.U.00.61.710).

Rozporz膮dzenie Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy o艣wiadcze艅 maj膮tkowych radnego gminy, w贸jta, zast臋pcy w贸jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz膮dzaj膮cej i cz艂onka organu zarz膮dzaj膮cego gminn膮 osob膮 prawn膮 oraz osoby wydaj膮cej decyzje administracyjne w imieniu w贸jta. (Dz.U.03.34.282).

Rozporz膮dzenie Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania nale偶no艣ci z tytu艂u zwrotu koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych radnych gminy. (Dz.U.00.66.800 ze zmianami).

oraz inne powszechnie obowi膮zuj膮ce akty prawne.

 

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1903515