Prawo lokalne » Zarz膮dzenia
2010

Zarz膮dzenie Nr 1/10 z dnia 4 stycznia 2010 roku.
W sprawie powo艂ania sta艂ej komisji do przeprowadzania przetarg贸w nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/10 z dnia 4 stycznia 2010 roku.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do wydzier偶awienia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/10 z dnia 7 stycznia 2010 roku.
W sprawie wyboru so艂tysa so艂ectwa Piotrowice.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/10 z dnia 13 stycznia 2010 roku.
W sprawie wyboru so艂tysa so艂ectwa Piotrowice.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/10 z dnia 15 stycznia 2010 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja budynku OSP i 艢wietlicy 艢rodowiskowej oraz zagospodarowanie parking贸w, zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci i m艂odzie偶y oraz zagospodarowanie placu zieleni膮, stawu i parku w m. Cienin Ko艣cielny.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/10 z dnia 19 stycznia 2010 roku.
W sprawie wyznaczenia osoby do komisji przetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/10 z dnia 20 stycznia 2010 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Wilczna-etap III"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/10 z dnia 8 lutego 2010r.
W sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/10 z dnia 8 lutego 2010r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie nr 62/2007 W贸jta Gminy S艂upca z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urz臋du Gminy 艣rodk贸w ochrony indywidualnej oraz odzie偶y i obuwia roboczego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/10 z dnia 9 lutego 2010 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja budynku OSP i 艢wietlicy 艢rodowiskowej oraz zagospodarowanie parking贸w, zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci i m艂odzie偶y oraz zagospodarowanie placu zieleni膮, stawu i parku w m. Cienin Ko艣cielny.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/10 z dnia 9 lutego 2010 roku.
W sprawie okre艣lenia maksymalnego miesi臋cznego wynagrodzenia kierownik贸w jednostek bud偶etowych i zak艂ad贸w bud偶etowych Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/10 z dnia 22 llutego 2010 roku.
W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zast臋pcy W贸jta Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/10 z dnia 4 marca 2010 roku.
W sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za 2009 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/10 z dnia 22 marca 2010 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont dr贸g na terenie Gminy S艂upca"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/10 z dnia 23 marca 2010r.
W sprawie powo艂ania komisji opiniuj膮cej projekty dotycz膮ce wsparcia z bud偶etu Gminy S艂upca organizacji pozarz膮dowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/10 z dnia 24 marca 2010r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Dr膮偶na-Nowa Wie艣 odcinek C".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/10 z dnia 29 marca 2010r.
W sprawie ustalenia czynszu dzier偶awnego nieruchomo艣ci, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/10 z dnia 30 marca 2010r.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do wydzier偶awienia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/10 z dnia 1 kwietnia 2010r.
W sprawie rozdzia艂u 艣rodk贸w na wsparcie realizacji zada艅 o charakterze gminnym.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/10 z dnia 15 kwietnia 2010r.
W sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za 艣wi膮teczne soboty.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/10 z dnia 19 kwietnia 2010r.
W sprawie powo艂ania rzeczoznawc贸w do szacowania zwierz膮t.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/10 z dnia 30 kwietnia 2010r.
W sprawie wykonania bud偶etu gminy za I kwarta艂 2010 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/10 z dnia 5 maja 2010r.
W sprawie odwo艂ania ze stanowiska dyrektora przedszkola.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/10 z dnia 5 maja 2010r.
W sprawie przyznania nagr贸d dla pracownik贸w Biblioteki Publicznej Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/10 z dnia 17 maja 2010r.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do zbycia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/10 z dnia 21 maja 2010r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2010 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/10 z dnia 21 maja 2010r.
W sprawie umorzenia wierzytelno艣ci Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2010 z dnia 24 maja 2010 roku.
W sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Gminy S艂upca za 2009 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku.
W sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wybor贸w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 20 czerwca 2010r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku.
W sprawie powo艂ania Zast臋pcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku.
W sprawie og艂oszenia przetargu i przyjecia regulaminu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2010 z dnia 11 czerwca 2010 roku.
W sprawie odwo艂ania cz艂onka obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Kotuni dla przeprowadzenia wybor贸w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 20 czerwca 2010r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2010 z dnia 11 czerwca 2010 roku.
Zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wybor贸w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 20 czerwca 2010r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2010 z dnia 15 czerwca 2010 roku.
W sprawie powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2010 z dnia 15 czerwca 2010 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej M艂odojewo-Jaworowo"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2010 z dnia 18 czerwca 2010 roku.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2010 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku.
W sprawie powo艂ania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Wilcznej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2010 z dnia 20 lipca 2010 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Remont drogi gminnej w miejscowo艣ci Piotrowice - ulica Jeziorna"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2010 z dnia 22 lipca 2010 roku.
W sprawie wykonania bud偶etu gminy za II kwarta艂 2010 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku.
W sprawie og艂oszenia wykazu lokali mieszkaniowych przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:"Remont Sali z zapleczem w Remizie OSP Cienin Ko艣cielny".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 roku.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do zbycia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 roku.
W sprawie informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy za pierwsze p贸艂rocze 2010 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 roku.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2010 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 roku.
W sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy do podejmowania dzia艂a艅 wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych, prowadzenia ost臋powania i wydawania w tych sprawach decyzji.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 roku.
W sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowi膮zaniu lub zobowi膮zaniach d艂u偶nika alimenacyjnego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 roku.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu na 2010 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 roku.
W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnegop przedszkola w Wilcznej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 52/2010 z dnia 23 sierpnia 2010r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Remont nawierzchni bitumicznej w miejscowo艣ci Kotunia"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 53/2010 z dnia 23 sierpnia 2010r.
W sprawie powo艂ania komisji stypendialnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 54/2010 z dnia 27 sierpnia 2010r.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do zbycia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 55/2010 z dnia 27 sierpnia 2010r.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do wydzier偶awienia na okres 3 lat.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 56/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r.
W sprawie odwo艂ania osoby zast臋puj膮cej Dyrektora przedszkola.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 57/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r.
W sprawie wyznaczenia osoby zast臋puj膮cej Dyrektora przedszkola.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 58/2010 z dnia 1 wrze艣nia 2010r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa obiektu publicznego pe艂ni膮cego funkcj臋 spo艂eczno-kulturaln膮 na dz. Nr 245/2 w Kowalewie Opactwie, gm. S艂upca".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 59/2010 z dnia 3 wrze艣nia 2010r.
W sprawie og艂oszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Cienin Ko艣cielny.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 60/2010 z dnia 9 wrze艣nia 2010r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont naiwerzchni bitumicznej w mioejscowo艣ci Kotunia"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 61/2010 z dnia 15 wrze艣nia 2010r.
W sprawie opracowania materia艂贸w planistycznych oraz za艂o偶enia przyj臋te do opracowania projektu bud偶etu na 2011 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 62/2010 z dnia 17 wrze艣nia 2010r.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci komunalnej przeznaczonej do zbycia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 63/2010 z dnia 17 wrze艣nia 2010r.
W sprawie og艂oszenia przetargu i przyj臋cia regulaminu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 64/2010 z dnia 22 wrze艣nia 2010r.
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie szczeg贸艂owych zasad rachunkowo艣ci oraz zak艂adowego planu kont dla bud偶etu Gminy S艂upca oraz Urz臋du Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 65/2010 z dnia 24 wrze艣nia 2010r.
W sprawie wyznaczenia miejsc do bezp艂atnego umieszczania urz臋dowych obwieszcze艅 i plakat贸w komitet贸w wyborczych na terenie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 66/2010 z dnia 24 wrze艣nia 2010r.
Zarz膮dzenie zmieniaj膮ce zarz膮dzenie nr 19/2009 W贸jta Gminy S艂upca z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia "Regulaminu Wynagradzania Pracownik贸w Urz臋du Gminy w S艂upcy"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 67/2010 z dnia 30 wrze艣nia 2010r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2010 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 68/2010 z dnia 4 pa藕dziernika 2010r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Od艣nie偶anie dr贸g gminnych w sezonie 2010-2011"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 69/2010 z dnia 26 pa藕dziernika 2010r.
W sprawie zmiany sk艂adu Gminnego Biura Spisowego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 70/2010 z dnia 27 pa藕dziernika 2010r.
w sprawie: og艂oszenia II przetargu i ustalenia regulaminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Cienin Zaborny-Parcele.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 71/2010 z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie sporz膮dzenia projektu uchwa艂y dotycz膮cej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2011-2016.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 72/2010 z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie projektu uchwa艂y bud偶etowej Gminy S艂upca na 2011 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 73/2010 z dnia 17 listopada 2010r.
w sprawie umorzenia wierzytelno艣ci Gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 74/2010 z dnia 17 listopada 2010r.
w sprawie umorzenia wierzytelno艣ci Gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 75/2010 z dnia 22 listopada 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2010 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/10 z dnia 1 grudnia 2010r.
W sprawie odwo艂ania Zast臋py W贸jta Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/10 z dnia 6 grudnia 2010 roku.
W sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej wyeksploatowanego sprz臋tu komputerowego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 78/10 z dnia 6 grudnia 2010 roku.
W sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w zwi膮zku z obowi膮zkiem przeprowadzenia powszechnego Spisu Ludno艣ci i Mieszka艅 2011 w gminie S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/10 z dnia 6 grudnia 2010 roku.
W sprawie umorzenie wierzytelno艣ci Gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 80/10 z dnia 8 grudnia 2010r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 81/10 z dnia 13 grudnia 2010r.
W sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 82/10 z dnia 14 grudnia 2010r.
W sprawie zakazu palenia wyrob贸w tytoniowych na terenie Urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 83/10 z dnia 14 grudnia 2010r.
W sprawie zmiany regulaminu zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych w Urz臋dzie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/10 z dnia 20 grudnia 2010r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2010 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 85/10 z dnia 30 grudnia 2010r.
W sprawie umorzenia wierzytelno艣ci Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 86/10 z dnia 31 grudnia 2010r.
W sprawie szczeg贸艂owych zasad rachunkowo艣ci oraz zak艂adowego planu kont dla bud偶etu Gminy S艂upca oraz Urz臋du Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 87/10 z dnia 31 grudnia 2010r.
W sprawie powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 88/10 z dnia 31 grudnia 2010r.
W sprawie wprowadzenia Zak艂adowego Planu Kont w zwi膮zku z realizacj膮 projektu on. "Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w obr臋bie geodezyjnym Koszuty Parcele gm. S艂upca wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rolnego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89/10 z dnia 31 grudnia 2010r.
W sprawie wprowadzenia Zak艂adowego Planu Kont w zwi膮zku z realizacj膮 projektu pn. "Rozbudowa i remont budynku OSP w m. Piotrowice gm. S艂upca" wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rolnego.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1902341