Prawo lokalne » Zarz膮dzenia
2011

Zarz膮dzenie Nr 1/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku.
W sprawie wybor贸w so艂tys贸w i rad so艂eckich na terenie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2011 z dnia 13 stycznia 2011 roku.
W sprawie powo艂ania komisji opiniuj膮cej projekty dotycz膮ce wsparcia z bud偶etu Gminy S艂upca organizacji pozarz膮dowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku.
W sprawie rozdzia艂u 艣rodk贸w na wsparcie realizacji zada艅 o charakterze gminnym.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku.
W sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynno艣ci z zakresu prawa pracy wobec W贸jta Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2011 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku.
W sprawie umorzenia wierzytelno艣ci Gminy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2011 z dnia 2 lutego 2011 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Remont dr贸g gminnych na terenie Gminy S艂upca".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku.
W sprawie upowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku.
W sprawie upowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku.
W sprawie upowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do dzier偶awy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku.
W sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku.
W sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku.
W sprawie wykonania bud偶etu gminy za IV kwarta艂 2010 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2011 z dnia 2 marca 2011 roku.
W sprawie og艂oszenia przetargu i przyj臋cia w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w m. M艂odojewo.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2011 z dnia 4 marca 2011 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w m. Szkud艂贸wka"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2011 z dnia 11 marca 2011 roku.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do zbycia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w m. Rozalin"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2011 z dnia 18 marca 2011 roku.
W sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za 2010r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2011 z dnia 21 marca 2011 roku.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do zbycia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2011 z dnia 21 marca 2011 roku.
W sprawie wyznaczenia koordynatora czynno艣ci kancelaryjnych w Urz臋dzie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2011 z dnia 21 marca 2011 roku.
W sprawie wyboru systemu wykonywania czynno艣ci kancelaryjnych w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2011 z dnia 21 marca 2011 roku.
W sprawie okre艣lenia listy rodzaj贸w przesy艂ek wp艂ywaj膮cych, kt贸re nie s膮 otwierane przez punkt kancelaryjny.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2011 z dnia 29 marca 2011 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Rozbudowa Szko艂y Podstawowej w m. Koszuty"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Rozbudowa i remont budynku OSP w m. Piotrowice Gm. S艂upca."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku.
W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2011 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2011 z dnia 2 maja 2011 roku.
W sprawie odwo艂ania rzeczoznawcy do szacowania zwierz膮t.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2011 z dnia 9 maja 2011 roku.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2011 z dnia 9 maja 2011 roku.
W sprawie przyznania nagr贸d dla pracownik贸w biblioteki Publicznej Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2011 z dnia 11 maja 2011 roku.
W sprawie odwo艂ania ze stanowiska dyrektora Pani El偶biety Kordylewskiej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2011 z dnia 12 maja 2011 roku.
W sprawie przed艂u偶enia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gminazjum w Dr膮偶nej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2011 z dnia 12 maja 2011 roku.
W sprawie przed艂u偶enia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Cieninie Ko艣cielnym.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2011 z dnia 12 maja 2011 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w obr臋bie geodezyjnym Koszuty Parcele, Gm. S艂upca."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2011 z dnia 12 maja 2011 roku.
W sprawie wyp艂aty ekwiwalentu za pranie odzie偶y roboczej dla pracownik贸w Urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2011 z dnia 12 maja 2011 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w m. Wilczna".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2011 z dnia 19 maja 2011 roku.
W sprawie wykonania bud偶etu gminy za I kwarta艂 2011 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2011 z dnia 25 maja 2011 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont budynku komunalnego w m. Cienin Ko艣cielny".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2011 z dnia 25 maja 2011 roku.
W sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2011 z dnia 31 maja 2011 roku.
W sprawie upowa偶nienia dla Zast臋pcy Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2011 z dnia 31 maja 2011 roku.
W sprawie upowa偶nienia dla Zast臋pcy Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2011 z dnia 31 maja 2011 roku.
W sprawie upowa偶nienia dla Zast臋pcy Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2011 z dnia 31 maja 2011 roku.
W sprawie upowa偶nienia dla Zast臋pcy Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy do przekazywania do Biura Informacji Gospodarczej informacji gospodarczej o zobowi膮zaniu lub zobowi膮zaniach d艂u偶nika alimentacyjnego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2011 z dnia 1 czerwca 2011 roku.
W sprawie ustalenia symboli literowych stanowi膮cych oznaczenie nazwy kom贸rek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Remont dr贸g gminnych o nawierzchni t艂uczniowej na terenie Gminy S艂upca".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku.
W sprawie og艂oszenia naboru kandydat贸w na wolne stanowisko urz臋dnicze.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku.
W sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko urzednicze ds. zaopatrzenia i czynsz贸w mieszkalnych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do zbycia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku.
W sprawie: wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla projektu pt.: "poprawa funkcjonalno艣ci 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci K膮ty i Cienin Ko艣cielny, stanowi膮cej miejsce integracji spo艂eczno艣ci lokalnej" w ramach Programu PROW na lata 2007-2013, osi 4 "Leader", dzia艂anie 4.1, pn. "Wdra偶anie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu ma艂ych projekt贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku.
W sprawie szczeg贸艂owych zasad rachunkowo艣ci oraz zak艂adowego planu kont dla bud偶etu Gminy S艂upca oraz Urz臋du Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem jednorodzinnym przeznaczonej do sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchmo艣ci komunalnej przeznaczonej do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku.
W sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Gminy S艂upca za I p贸艂rocze 2011 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Remonty dr贸g gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy S艂upca".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku.
W sprawie Regulaminu Pracy Urz臋du Gminy w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku.
W sprawie powo艂ania Komisji Socjalnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku.
W sprawie wyznaczenia miejsc do bezp艂atnego umieszczania urz臋dowych obwieszcze艅 i plakat贸w komitet贸w wyborczych na terenie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku.
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku
W sprawie powo艂ania koordynatora CAF oraz osoby wspieraj膮cej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku
W sprawie opracowania materia艂贸w planistycznych oraz za艂o偶enia przyj臋te do opracowania projektu bud偶etu na 2012 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa odcinka drogi gminnej Korwin-M艂odojewo.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/2011 z dnia 6 wrze艣nia 2011 roku
W sprawie og艂oszenia naboru kandydat贸w na wolne stanowisko urz臋dnicze
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/2011 z dnia 6 wrze艣nia 2011 roku
W sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko urz臋dnicze ds. obronnych, obrony cywilnej i zarz膮dzania kryzysowego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/2011 z dnia 7 wrze艣nia 2011 roku
W sprawie powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/2011 z dnia 8 wrze艣nia 2011 roku
W sprawie powo艂ania rzeczoznawc贸w do szacowania zwierz膮t.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 roku
W sprawie og艂oszenia przetargu oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci K膮ty.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/2011 z dnia 15 wrze艣nia 2011 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Udzielenie i obs艂uga d艂ugoterminowego kredytu bankowego dla Gminy S艂upca przeznaczonego na sfinansowanie zada艅 maj膮tkowych."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/2011 z dnia 15 wrze艣nia 2011 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gmina na 2011 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 roku
W sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzie艅 9 pa藕dziernika 2011 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 78/2011 W贸jta Gminy S艂upca z dnia 27 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia nr 77/2011 w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach do Sejmu Rrzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 9 pa藕dziernika 2011 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/2011 z dnia 27 wrze艣nia 2011 roku
W sprawie ustalenia symboli literowych stanowi膮cych oznaczenie nazwy kom贸rek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 80/2011 z dnia 4 pa藕dziernika 2011 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2011 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 81/2011 z dnia 5 pa藕dziernika 2011 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Zakup i dostawa w臋gla kamiennego oraz mia艂u w臋glowego na potrzeby Gminy S艂upca w okresie grzewczym 2011/2012."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 82/2011 z dnia 6 pa藕dziernika 2011 roku
W sprawie powo艂ania Zespo艂u Samooceny
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 83/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 roku
W sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn:"Od艣nie偶anie dr贸g gminnych w sezonie zimowym 2011/2012".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 85/2011 z dnia 26 pa藕dziernika 2011 roku
W sprawie wykonania bud偶etu gminy za III kwarta艂 2011 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 86/2011 z dnia 26 pa藕dziernika 2011 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn:"Odwiert studni g艂ebinowej nr 2 w m. K膮ty wraz z obudow膮, uzbrojeniem, pod艂膮czeniem do istniej膮cej stacji wodoci膮gowej oraz wykonanie dokumentacji po wykonawczej".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 87/2011 z dnia 31 pa藕dziernika 2011 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2011 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 88/2011 z dnia 31 pa藕dziernika 2011 roku
W sprawie ustalenia norm zu偶ycia paliwa dla pojazd贸w po偶arniczych i sprz臋tu silnikowego b臋d膮cego na wyposa偶eniu jednostek Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych na terenie gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku
W sprawie okre艣lenia terminarzu przekazywania akt przez kom贸rki organizacyjne Urz臋du Gminy w S艂upcy oraz wzor贸w 艣rodk贸w ewidencyjnych archiwum zak艂adowego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 90/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku
W sprawie projektu dotycz膮cego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2012-2016.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 91/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku
W sprawie projektu uchwa艂y bud偶etowej Gminy S艂upca na 2012 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2010, Nr 234, Poz. 1536 z p贸藕n. zm.), projektu uchwa艂y Rady Gminy S艂upca w sprawie programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie na rok 2012.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku
W sprawie wprowadzenia polityki bezpiecze艅stwa oraz instrukcji zarz膮dzania systemem informatycznym s艂u偶膮cycm do przetwarzania danych osobowych dla Urz臋du Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 94/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2011 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 95/2011 z dnia 22 listopada 2011 roku
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 96/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2011 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 97/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku
W sprawie og艂oszenia naboru kandydat贸w na wolne stanowisko urzednicze.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku
W sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko urz臋dnicze ds. zam贸wie艅 publicznych i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 99/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2011 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 100/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
W sprawie okre艣lenia wysoko艣ci minimalnych stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 101/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku
W sprawie powo艂ania komisji do oceny ofert nap艂ywaj膮cych w ramach og艂oszenia o otwartym naborze Partnera do projektu w ramach Konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2011 z Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytet V Dobre Rz膮dzenie, Dzia艂anie 5.2 Wzmocnienie potencja艂u administracji samorz膮dowej, Poddzia艂anie 5.2.1 Modernizacja zarz膮dzania w administracj i samorz膮dowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 102/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
W sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zada艅 publicznych w gminie S艂upca na rok 2012.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1903579