Prawo lokalne » Uchwa艂y
2011

Uchwa艂a Nr IV/18/11 z dnia 20 stycznia 2011 roku.
W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/19/11 z dnia 20 stycznia 2011 roku.
W sprawie zmiany ustalenia zasad i wysoko艣ci diet radnych Rady Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/20/11 z dnia 20 stycznia 2011 roku.
W sprawie wynagrodzenia dla W贸jta Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/21/11 z dnia 20 stycznia 2011 roku.
W sprawie zmiany uchwa艂y dotycz膮cej przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/22/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku.
W sprawie zamiaru likwidacji Szko艂y Podstawowej w Wierzbocicach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/23/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku.
W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci gruntowej, po艂o偶onej w miejscowo艣ci M艂odojewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/24/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku.
W sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/25/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku.
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/26/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku.
W sprawie przyj臋cia Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy S艂upca na lata 2008-2011 z perspektyw膮 do lat 2012-2019.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/27/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2011.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/28/2011 z dnia 30 marca 2011 roku.
W sprawie rozpatrzenia skargi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/29/2011 z dnia 30 marca 2011 roku.
W sprawie rozpatrzenia skargi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/30/2011 z dnia 30 marca 2011 roku.
Oddalona
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/31/2011 z dnia 30 marca 2011 roku.
W sprawie okre艣lenia zasad przyznawania diet przewodnicz膮cemu organ贸w wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/32/2011 z dnia 30 marca 2011 roku.
W sprawie poboru podatk贸w w drodze inkasa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/33/2011 z dnia 30 marca 2011 roku.
W sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie Gminy S艂upca 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/34/2011 z dnia 30 marca 2011 roku.
W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci gruntowej, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Cienin Zaborny - Parcele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/35/2011 z dnia 30 marca 2011 roku.
W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci gruntowej, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Cienin Zaborny-Parcele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/36/2011 z dnia 30 marca 2011 roku.
W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Piotrowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/37/2011 z dnia 30 marca 2011 roku.
W sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/38/2011 z dnia 30 marca 2011 roku.
W sprawie przyst膮pienia Gminy S艂upca do Programu "Wielkopolska odnowa Wsi" i zg艂oszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi" so艂ectw z terenu Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/39/2011 z dnia 30 marca 2011 roku.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXV/128/08 z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu O艣rodkowi Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/40/2011 z dnia 30 marca 2011 roku.
W sprawie okre艣lenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci za us艂ugi w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych oraz w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych z terenu Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/41/2011 z dnia 30 marca 2011 roku.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2011.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/42/2011 z dnia 30 marca 2011 roku.
W sprawie odwo艂ania Skarbnika Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/43/2011 z dnia 30 marca 2011 roku.
W sprawie powo艂ania Skarbnika Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/44/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku.
W sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XXIV/125/08 Rady Gminy S艂upca z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie powierzenia zada艅 w zakresie uporz膮dkowania gospodarki odpadami do realizaqi Zwi膮zkowi Mi臋dzygminnemu "Koni艅ski Region Komunalny''
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/45/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku.
W sprawie nieodp艂atnego nabycia nieruchomo艣ci do zasob贸w mienia komunalnego Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/46/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku.
W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/47/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku.
W sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci K膮ty.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/48/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku.
W sprawie likwidacji Szko艂y Podstawowej w Wierzbocicach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/49/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku.
W sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwod贸w szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/50/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku.
W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/51/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku.
W sprawie ustalenia op艂at za 艣wiadczenia udzielone przez przedszkola.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/52/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku.
Zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli pracuj膮cych w szko艂ach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin臋 S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/53/2011 z dnia 25 maja 2011 roku.
W sprawie zmiany uchwa艂y dotycz膮cej ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/54/2011 z dnia 25 maja 2011 roku.
W sprawie przyst膮pienia Gminy S艂upca jako Wsp贸lnika do sp贸艂ki prawa handlowego pn.: Miejski Zak艂ad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp贸艂ka z o.o. w Koninie, ul. Sula艅ska 13.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/55/2011 z dnia 25 maja 2011 roku.
W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci gruntowej, po艂o偶onej w miejscowo艣ci M艂odojewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/56/2011 z dnia 25 maja 2011 roku.
W sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Piotrowicach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/57/2011 z dnia 25 maja 2011 roku.
W sprawie przyj臋cia Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy S艂upca na lata 2008-2013.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/58/2011 z dnia 25 maja 2011 roku.
W sprawie okreslenia zasad przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze oraz warunki cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia z op艂at, jak r贸wnie偶 tryb ich pobierania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/59/2011 z dnia 25 maja 2011 roku.
W sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/60/2011 z dnia 25 maja 2011 roku.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2011.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/61/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku.
W sprawie wyra偶enia zgody na wynajem Stowarzyszeniu Przyjaci贸艂 Dzieci Niepe艂nosprawnych w S艂upcy cz臋艣ci budynku by艂ej Szko艂y Podstawowej w Wierzbocicach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/62/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku.
W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Niezgoda.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/63/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku.
W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Wola Koszucka-Parcele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/64/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku.
W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Rozalin.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/65/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku.
W sprawie powo艂ania zespo艂u do zaopiniowania kandydat贸w na 艂awnik贸w na kadencj臋 2012-2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/66/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku.
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2010 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/67/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku.
W sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/68/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku.
W sprawie "Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy S艂upca".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/69/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/70/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2011.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/71/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku.
W sprawie udzielenia pomocy finansowej z bud偶etu Gminy S艂upca dla Powiatu S艂upeckiego na dofinansowanie oddzia艂u przedszkola specjalnego dla dzieci z umiarkowan膮 i znaczn膮 niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 oraz niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/72/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VI/34/11 Rady Gminy Slupca z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci gruntowej , po艂o偶onej w miejscowo艣ci Cienin Zaborny - Parcele
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/73/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci niezabudowanej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/74/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomosci niezabudowanej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/75/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci niezabudowanej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/76/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci niezabudowanej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/77/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku.
w sprawie sprostowania b艂臋d贸w pisarskich w uchwale Nr X/69/11 Rady Gminy S艂upca z dnia 29.06.2011 r.w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/78/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2011.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/79/2011 z dnia 20 pazdziernika 2011 roku.
w sprawie wyboru 艂awnika do S膮du Rejonowego w S艂upcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/80/2011 z dnia 20 pazdziernika 2011 roku.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych teren贸w gminy S艂upca w miejscowo艣ciach Piotrowice, M艂odojewo i Wierzbno.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/81/2011 z dnia 20 pazdziernika 2011 roku.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w na obszarze gminy S艂upca - etap I.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/82/2011 z dnia 20 pazdziernika 2011 roku.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w na obszarze gminy S艂upca
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/83/2011 z dnia 20 pazdziernika 2011 roku.
w sprawie zasad wynajmowania, wydzier偶awienia nieruchomo艣ci stanowiacych w艂a艣no艣膰 Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/84/2011 z dnia 20 pazdziernika 2011 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na w艂asno艣膰 nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/85/2011 z dnia 20 pazdziernika 2011 roku.
w sprawie powo艂ania i ustalenia przedmiotu dzialania dora藕nej Komisji Statutowej Rady Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/86/2011 z dnia 20 pazdziernika 2011 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu gminy S艂upca na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/87/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku.
w sprawie podatku rolnego na obszarze Gminy S艂upca na 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/88/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku.
w sprawie wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/89/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla cel贸w podatkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/90/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku.
w sprawie wsp贸艂pracy Gminy S艂upca z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami prowadzacymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/91/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku.
w sprawie: przyst膮pienia Gminy S艂upca do partnerstwa, kt贸rego celem jest przygotowanie i realizacja projektu w ramach konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2011 Priorytet V Dobre Rz膮dzenie, Dzia艂anie 5.2 Wzmocnienie potencja艂u administracji samorz膮dowej, Poddzia艂anie 5.2.1 Modernizacja zarz膮dzania w administracji samorz膮dowej, organizowanego przez MSWiA
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/92/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku.
w sprawie zmiany uchwa艂y Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2011- 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/93/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/94/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku.
w sprawie sprostowania b艂臋d贸w pisarskich w uchwale Nr XIII/86/11 Rady Gminy S艂upca z dnia 20.10.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/95/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci G贸艂kowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
w sprawie zatwierdzenia Planu Miejscowo艣膰i Cienin Zaborny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Wierzbocice
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/98/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
w sprawie uchylenia uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci gruntowej, po艂o偶onej w miejscowo艣ci M艂odojewo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/99/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr IX/61/11 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie wyrazenia zgody na wynajem Stowarzyszeniu Przyjaci贸艂 Dzieci Niepe艂nosprawnych w S艂upcy cz臋艣膰i budynku by艂ej Szko艂y Podstawowej w Wierzbocicach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/100/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na odstapienie od obowi膮zku przetargowego trybu zawarcia um贸w dzier偶awy nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Rozalinie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/101/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2012 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/102/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂aniu Narkomanii na 2012 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/103/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji O艣wiaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpiecze艅stwa Publicznego na 2012 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bud偶etu i Finans贸w oraz Rolnictwa na 2012 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/105/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
w sprawie planu pracy Rady Gminy S艂upca na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/106/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/107/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego zak艂adu Wodociag贸w i Kanalizacji w S艂upcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/108/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/109/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2012 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/110/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
w sprawie bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/111/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
w sprawie powierzenia Sp贸艂ce pod nazw膮: Miejski Zak艂ad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Koninie 艣wiadczenia us艂ugi publicznej na rzecz Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegaj膮cej na odzysku i unieszkodliwianiu odpad贸w komunalnych na instalacjach b臋d膮cych w posiadaniu MZGOK oraz wyra偶enia zgody na zawarcie przez Gmin臋 S艂upca umowy wykonawczej na 艣wiadczenie us艂ug w zakresie unieszkodliwiania odpad贸w komunalnych niezb臋dnej dla realizacji Projektu pn.:
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1902355