powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry

Informacje ogólne

Urząd Gminy Słupca

Niniejsza strona jest oficjalną stroną Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słupcy. Informacje na niej zgromadzone publikowane są w myśl Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ze względu na sposób i tryb publikowania informacji i stosunkowo długi czas gromadzenia danych w biuletynie, wszelkie informacje publiczne dostępne są do czasu ich elektronicznego opublikowania w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy w godzinach urzędowania.

Gmina położona jest we wschodniej części woj. wielkopolskiego, w całości w dorzeczu rzeki Warty, w zlewni rzeki Meszny. Od wschodu, południa i północy gmina otacza miasto Słupcę.
Administracyjnie gmina należy do powiatu słupeckiego, granicząc z następującymi gminami:

  • od północy - z gminami Ostrowite i Powidz

  • od wschodu - z gminami Kazimierz Biskupi i Golina

  • od południa - z gminą Lądek

  • od zachodu - z gminą Strzałkowo

Powierzchnia gminy wynosi 14.493 ha, w tym użytki rolne zajmują 11.477 ha, a tereny leśne i zadrzewione - tylko 676 ha. Na uwagę zasługuje duża powierzchnia wód - 460 ha.
Ogromną większość, bo aż 85,6% powierzchni gminy stanowią tereny będące własnością osób fizycznych. Do Skarbu Państwa należy 13,2% gruntów.
Rzeźba terenu gminy jest urozmaicona dzięki licznym wodom i różnicom w wysokości nad poziomem morza. Północna część gminy wraz z Jeziorem Powidzkim znajduje się w Rynnie Powidzko-Wilczyńskiej, położonej na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej. Teren przyległy do rynny jest bardzo urozmaicony - występują tu liczne pagórki morenowe, wysoczyzny morenowe płaskie oraz pola sandrowe, towarzyszące morenom czołowym zlodowacenia bałtyckiego, stadiału poznańskiego.


Na wschód od Rynny Powidzko-Wilczyńskiej rozciąga się subregion zwany Równiną Kleczewską. Jest to wysoczyzna morenowa płaska, zbudowana z glin i piasków o deniwelacjach 5-10 m. Na równinie tej znajdują się wyspy wysoczyznowe moreny pagórkowatej, których wysokość dochodzi do 155 m n.p.m.
Południowa część gminy położona jest na obszarze Równiny Wrzesińskiej, wykształconej w postaci sandru powidzkiego i sandru towarzyszącemu strefie marginalnej Pagórków Powidzko-Wrzesińskich. Sandry te dzieli dolina rzeki Meszny.

Więcej informacji dostępnych jest pod poniższym linkiem:

Więcej »